Nadviazali spoluprácu s cirkevným zborom

5.júl 2013
Z inštalácie farárky Barbory Vontorčíkovej

Z inštalácie farárky Barbory Vontorčíkovej

Trojčlenná delegácia z Vojlovice od 21. do 23. júna pobudla v malebnej obci Košeca v okrese Ilava v Trenčianskom Považí. V delegácii boli vojlovický farár Branislav Kulík, predstaviteľka Oltárneho krúžku žien Svetlana Marková a novinárka Slovenskej redakcie TV Pančevo Alena Gajanová.

V sobotu 22. júna v evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Košeci sa uskutočnila slávnosť inštalácie zborovej farárky PhDr. Barbory Vontorčíkovej. Slávnostný akt inštalácie a uvedenia do funkcie vykonal senior Turčianskeho seniorátu Mgr. Jozef Havrila a asistovali Zuzana Kolárovská, farárka račianska v. v., a Zuzana Peťkovská, kaplánka košecká, v. v. Pri inštalácii pani farárka dostala chrámový kľúč, agendu, sviatostné bohoslužobné nádoby, Bibliu, a kamžu. Kázňou Božieho slova poslúžil dôstojný pán biskup východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol. Na bohoslužbách liturgovali vznešený pán Boris Mišina, senior bratislavský, Peter Fabok, zborový farár v Lazoch pod Makytou, Ivan Eľko, farár nitriansky, Jana Bartová, farárka z Nových Sadov, Zora Tuláková, farárka v cirkevnom zbore v Diakovciach. Pri tejto príležitosti odzneli pozdravné slová mnohých pozvaných hostí, predstaviteľov cirkevného a verejného života. Prejav mal aj vojlovický farár Branislav Kulík.

Počas tejto návštevy nadviazaná je aj spolupráca medzi vojlovickým a košeckým cirkevným zborom, ktorá bude pokračovať už v auguste, keď farárka Vontorčíková s rodinou navštívi Vojlovicu.

Alena Gajanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs