Najúspešnejší žiaci petrovského gymnázia

1.jún 2015

Najúspešnejší žiaci petrovského gymnázia

V priestoroch Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci v nedeľu 24. mája bola republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl. Zúčastnilo sa na nej 45 žiakov z gymnázií Jána Kollára v Báčskom Petrovci a Mihajla Pupina v Kovačici, z Ekonomicko-obchodníckej školy v Starej Pazove a zo Zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade.

Časť odmenených stredoškolákov, členky komisie a organizátori súťaže    

Časť odmenených stredoškolákov, členky komisie a organizátori súťaže

Po krátkom programe sa prítomným prihovorili Paľo Belička, riaditeľ petrovského gymnázia, a Ján Brna, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM a riaditeľ petrovskej školy. Organizátormi súťaže boli Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovakistická vojvodinská spoločnosť. Hodnotenie žiackych testov mala na starosti komisia v zložení: Mariena Korošová, prof. Dr. Anna Makišová, prof. Dr. Marta Součková, PaedDr. Svetlana Zolňanová, Ma. Jasna Uhláriková, Mr. Zuzana Týrová a Alena Pešková. Výsledky v Slávnostnej sieni gymnázia vyhlásila Z. Týrová a víťazom udelila diplomy a primerané dary.

V prvom ročníku prvé miesto obsadili Hana ČížikováRebeka Majdlíková, obe z kovačického gymnázia, druhé miesto obsadil Vladimír Zima a tretie miesto Aňa Marčoková, obaja z petrovského gymnázia.

V druhom ročníku prvé miesto obsadila Tabita Vágalová z petrovského gymnázia, druhé miesto Ivan Kožík z Ekonomicko-obchodníckej školy v Starej Pazove a tretie miesto Stefana Nemogová z kovačického gymnázia.

V treťom ročníku prvé tri miesta obsadili žiaci petrovského gymnázia – prvý bol Vladimír Vaňa Valent, druhá Ivana Bažíková a tretí Ivan Kováč.

Vo štvrtom ročníku prvé dve miesta tiež získali žiaci petrovského gymnázia: prvé Jaroslava Majerová a druhé Lýdia Speváková. Tretie miesto obsadila Anna-Mária Babincová z kovačického gymnázia.

 Elena Šranková

 

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs