Cestu na Detvu si vytancovali Hložančania

31.máj 2015

Cestu na Detvu si vytancovali Hložančania

Z otvorenia festivalu

Z otvorenia festivalu

NA 45. FOLKLÓRNOM FESTIVALE V HLOŽANOCH

Na sviatku vojvodinského folklóru, na 45. Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… v Hložanoch v sobotu 30. mája t. r. vystúpilo 26 súborov pokým spevákov, tanečníkov a hudobníkov bolo spolu až 1 300. Za krásneho počasia všetky naplánované akcie a sprievodné podujatia boli realizované.

Po koncerte speváckych skupín v Dome kultúry a tradičnom slávnostnom sprievode účastníkov z centra Hložian k amfiteátru nasledovalo otvorenie festivalu. V príhovoroch sa vystriedali Ján Bohuš, predseda Rady Miestneho spoločenstva v Hložanoch, Pavel Marčok, predseda Obce Báčsky Petrovec, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, Anna Tomanová-Makanová, podpredsedníčka Zhromaždenia APV a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, a Miroslav Vasin, podpredseda pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť. Tak trochu jubilejný ročník otvorili predstavitelia vlaňajšieho víťazného súboru zo SKC P. J. Šafárika v Novom Sade.

Školu tanca, čiže Tanečný dom usporiadali tentoraz Hajdušičania

Školu tanca, čiže Tanečný dom usporiadali tentoraz Hajdušičania

Tohtoročný folklórny sviatok bol trochu aj divadelný, lebo scenár pripravila Mgr. Monika Necpálová, odborníčka v tejto sfére umenia. V stanovených úlohách sa výborne vynašli aj moderátori Elena Vršková (koncert speváckych skupín a orchestrov) a Anna Funtíková a Rastislav Zorňan (koncerty tanečných skupín). Po skončení súťažnej časti festivalu obecenstvo v amfiteátri potešili vystúpeniami hosťujúce súbory zo Slovenska (FS Bažalička, Príbelce-Plachtince), z Česka (FS Púčik, Brno), zo Srbska (FS Vila) a z Chorvátska (FS Mladost, Samobor).

Predstavitelia odmenených súborov

Predstavitelia odmenených súborov

V záverečnom ceremoniáli pri vyhlásení výsledkov ceny odmenených udelili Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, a Ján Bohuš, predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany.

Podľa rozhodnutia poroty hodnotiacej výkon orchestrov a speváckych skupín, ktorá pracovala v zložení: Juraj Ferík, Jarmila Juricová-Stupavská a Slovenka Benková-Martinková, najšťastnejší v tú nedeľu večer 30. mája 2015 boli: členovia ľudového orchestra SKOS Detvan z Vojlovice (prvá cena), ľudového orchestra SKC P. J. Šafárika v Novom Sade (druhá cena) a orchestra Domu kultúry Michala Babinku v Padine (tretia cena).

Keď ide o kategóriu spevu, tak najviac radostí mali pri vyhodnotení festivalu členky dievčenskej speváckej skupiny KOS Jednota v Hložanoch (prvá cena), členky ženskej speváckej skupiny KIS v Kysáči (druhá cena) a členky dievčenskej speváckej skupiny SKUS Jánošík v Jánošíku (tretia cena).

Petrovčania tanečným krokom v sprievode ulicami Hložian

Petrovčania tanečným krokom v sprievode ulicami Hložian

Na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… osobitne sú atraktívne vystúpenia tanečných skupín, ktoré boli rozdelené do dvoch častí – v prvej časti odznelo 11 tanečných bodov a v druhej 12. Hodnotila ich porota v zložení Milorad Lonić, Marijan PavlovTatiana Kriváková-Amidžićová. Ceny, ktoré pripravila NRSNM, vystupujúcim rozdelili nasledovne: folklórnemu súboru KOS Jednota v Hložanoch (prvú cenu a sošku NRSNM), folklórnemu súboru Klasy zo SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove (druhú cenu) a folklórnemu súboru SKUS Jánošík v Jánošíku (tretiu cenu).

Staropazovská svadobná obyčaj v hložianskom amfiteátri

Staropazovská svadobná obyčaj v hložianskom amfiteátri

Aj tohtoročný festival spolu zorganizovali NRSNM, Miestne spoločenstvo Hložany, KOS Jednota Hložany, Obec Báčsky Petrovec a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a prispeli i ďalšie inštitúcie, ustanovizne, združenia a podniky.

Anna Francistyová

 

 

 

 

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs