Ďalší bod dnešnej akcie NVU Hlas ľudu: Okrúhly stôl

29.máj 2015

Ďalší bod dnešnej akcie NVU Hlas ľudu: Okrúhly stôl

????????????????????????????????????

Prítomných privítal riaditeľ školy Ladislav Petrovič

V ZŠ maršala Tita v Padine sa práve začína Okrúhly stôl na tému Poďme čítať Hlas ľudu!

Prítomných privítal riaditeľ školy Ladislav Petrovič a na úvod hovoril aj Ondrej Kotváš, profesor slovenčiny, ktorý ako povedal, svoj prvý článok do týždenníka napísal ako 15-ročný a dopisovateľom je aj dodnes.

????????????????????????????????????

Prečo ubúda počet odoberateľov v Padine a v čom je príčina sa pokúsili odpovedať riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak, zodpovedná redaktorka Vladimíra Dorčová-Valtnerová, ale aj samotní novinári.

Zodpovedná redaktorka poznamenala, že je očividný posun dopredu, keď ide o počet textov z Padiny.

Zvýšenie počtu textov a tým aj počtu čitateľov spočíva v rozšírení dopisovateľskej siete a lepšej komunikácii medzi redaktorom a dopisovateľom – je jedným z názorov našich čitateľov, ktorí sa zúčastnili v debate.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs