Štartovali Živé noviny

29.máj 2015

Štartovali Živé noviny

Otvorením jednodňového dopisovateľstva v Dome kultúry Michala Babinku v Padine a výstavy prezentujúcej články z Padiny, ktoré roky vychádzali v našom týždenníku, štartovalo podujatie NVU Hlas ľudu Živé noviny ožívajú. 

V pokračovaní podujatia nasleduje okrúhly stôl Poďme čítať Hlas ľudu!, ako aj otvorenie výstavy 150 rokov slovenskej tlače vo Vojvodine. Záverom tohto poduajtia bude kultúrno-umelecko-novinársky večierok V rukách print, v prstoch online.

Jasmina Pániková

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs