Najúspešnejší žiaci petrovského gymnázia

5.jún 2013

V priestoroch Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci v nedeľu 26. mája bola Republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl. Zúčastnilo sa na nej 40 žiakov z gymnázií v Báčskom Petrovci, Kovačici, Starej Pazove a zo strednej zdravotníckej školy v Novom Sade, spolu so svojimi profesormi, mentormi. Po krátkom kultúrno-umeleckom programe sa prítomným prihovoril riaditeľ gymnázia Paľo Belička a súťaženie otvorila PaedDr. Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM.

23RZSlov2013Organizátormi súťaže boli Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovakistická vojvodinská spoločnosť. Súťaženie prebiehalo v najlepšom poriadku a výsledky v Slávnostnej sieni gymnázia vyhlásila predsedníčka komisie Zuzana Týrová. Víťazom udelili diplomy a primerané dary.

Porota vyhodnotila testy takto: v prvom ročníku prvé miesto obsadil Vladimír Vaňa Valent, druhé miesto patrí Ivane Bažíkovej, obaja z petrovského gymnázia, a tretie miesto obsadila Alena Petríková z kovačického Gymnázia Mihajla Pupina.

V druhom ročníku prvé miesto obsadila Anna Mária Babincová z kovačického gymnázia, druhé miesto Jaroslava Majerová a tretie miesto Lýdia Speváková, z petrovského gymnázia.

V treťom ročníku prvé tri miesta obsadili žiačky petrovského gymnázia – prvá bola Miroslava Šimovičová, druhá Jana Domoniová a tretia Svetlana Vrbovská.

Vo štvrtom ročníku prvé tri miesta tiež získali žiaci petrovského gymnázia: prvé Melinda Radićová, druhé Jaroslava Slavková a tretie Zuzana Rybárová.

E. Š.

Foto: J. Grňa

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs