NOVÉ OCENENIE

5.jún 2013

23skoly

NOVÉ OCENENIE PRE PIVNICKÚ ŠKOLU. Základná škola 15. októbra v Pivnici sa ovenčila ďalším významným ocenením. V piatok 31. mája v amfiteátri na novosadskom SPENS-e udelili ocenenia najúspešnejším vzdelávacím inštitúciám programu Pre čistejšie a zelenšie školy. Pokrajinský sekretariát pre urbanizmus, stavebníctvo a ochranu životného prostredia a Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá už štyri roky realizujú tento program. V tomto roku sa do programu prihlásilo 88 vzdelávacích inštitúcií, avšak iba 19 si zaslúžilo ocenenie. Pivnická základná škola je zapojená do početných aktivít, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia – ozeleňovanie, kompostovanie, zber starého papiera, skla, separácia plastového a plechového odpadu a toto ocenenie im, okrem diplomu, prinieslo aj výlet na Obedskú baru a účasť na seminári v Sriemskych Karlovciach pre dvoch učiteľov. V mene školy ocenenie prebrali Nataša Mirkovićová a Lenka Víziová.

Jasmina Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs