Súvahy a plány, veda a jubileá

5.jún 2013

Hoci akademik a predseda Srbskej akadémie vied a umení (SAVU) Nikola Hajdin vo vstupnom prejave o vlaňajšej činnosti, ktorý mal na štvrtkovom ročnom zhromaždení našej najvyššej vedeckej a umeleckej inštitúcie, uviedol, že sa naša veda prostredníctvom akadémie vracia na pozíciu, ktorá jej prináleží a ktorú predtým mala, isté tiene na takéto konštatovanie vrhlo tvrdenie podpredsedu SAVU pre prírodné vedy akademika Ljubišu Rakića.

Pracovné predsedníctvo ročného zhromaždenia SAVU, ktoré prebiehalo 30. mája v slávnostnej sieni v Belehrade

Pracovné predsedníctvo ročného zhromaždenia SAVU, ktoré prebiehalo 30. mája v slávnostnej sieni v Belehrade

Je názoru, že je veda v Srbsku napriek určitému napredovaniu v posledných rokoch stále na tom dosť zle. Argumentuje to skutočnosťou, že ani uplatnenie stratégie vedecko-technologického rozvoja Srbska od roku 2010 nepohlo ľadmi neporozumenia. Vklady do vedy sú stále menšie od 0,3 percenta hrubého spoločenského produktu, hoci by do urýchlene sa blížiaceho roku 2015 mali dosiahnuť jedno percento. Rakić uviedol, že ani vlani nedošlo k rastu prostriedkov na vedu, a že tohtoročné zmenšenie beztak redukovaného rozpočtu o 10 percent zabrzdí alebo zastaví celý rad aktivít vo sfére vedeckovýskumnej činnosti. Tým sa otáznym stane i objavenie nových východísk, ktorými by bolo možné prispieť k zdolaniu krízy, v ktorej sme, vyzdvihuje. Ako i predseda Hajdin, i on považuje medzinárodnú spoluprácu, regionálnu a inú spätosť akadémií, ako i  modernizáciu SANU za jednu z priorít v jej ďalšom pôsobení.

Na zhromaždení, v práci ktorého okrem 97 členov SANU účinkovali aj predstavitelia vlády Srbska, rektori univerzít v Novom Sade, Belehrade a Prištine, hovorilo sa i o vlaňajších voľbách v SANU, možných aspektoch pôsobenia akadémie v riešení kľúčových spoločenských problémov, kádrových otázkach, tohtoročných a budúcich jubileách.

Predseda SANU akademik Hajdin ako jednu z hlavných príznačností jej uplynulého ročného pôsobenia uviedol trinásť významných vedeckých podujatí a desať prednášok, tiež početné návštevy popredných zahraničných vedcov. Keď ide o jubileá, tak je tu v prvom pláne Medzinárodná vedecká konferencia Njegoš vo svojej a našej dobe, k dvojstému výročiu jeho narodenia. Jej usporiadateľmi sú SAVU, Matica srbská a Akadémia vied a umení Republiky Srbskej. V júni 2014 Oddelenie historických vied plánuje zorganizovať podujatie na tému Srbi vo svetovej vojne 1914 – 1918, k  stému výročiu  vypuknutia prvej globálnej svetovej kataklizmy v minulom storočí.

O. F.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs