Nakoľko je živá naša poézia?

9.máj 2015

Nakoľko je živá naša poézia?

Cena NŽ sa dostala do rúk Martina Prebudilu

Cena NŽ sa dostala do rúk Martina Prebudilu

ZRAZ SPISOVATEĽOV A BILANCOVANIE NAŠEJ LITERATÚRY

Dnes v Báčskom Petrovci, presnejšie v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom, sa uskutočnilo 59. literárne snemovanie.

Program literárneho snemovania, ktoré po prvýkrát podpisuje nová šéfredaktorka literárneho časopisu Nový život Zdenka Valentová-Belićová, bol ladený na tému: Bude poéziu ešte niekto čítať?

 

Minútka ticha pre Samuela Boldockého

Minútka ticha pre Samuela Boldockého

Prvá časť snemovania bola v znamení spomienky na zosnulého literárneho kritika a profesora Samuela Boldockého. V druhej časti snemovania sa na určenú tému vyjadrili viacerí referenti a premietali sa aj dva kratšie dokumentárne filmy. V záverečnej tretej časti sa tradične každý rok udeľuje Cena Nového života. Laureátom sa stal Martin Prebudila za cyklus básní: Malá mi je malá/ malá ranná slabá metafora.

V mene odbornej komisie, ktorá posudzovala vlaňajšie čísla tohto časopisu, Vladimíra Dorčová-ValtnerováSpráve Komisie pre udelenie Ceny Nového života za rok 2014 zdôraznila, že ide o ročník, v ktorom prevládala absencia pôvodnej kvalitnej originality príspevkov.

Jaroslav Čiep

 

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs