Štartovali oslavy 50-ročného Rádia Kysáč

9.máj 2015

Štartovali oslavy 50-ročného Rádia Kysáč

Predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová

Predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová

Konferenciou pod názvom Rádio Kysáč – minulosť, súčasnosť a budúcnosť, ktorá prebiehala vo veľkej sále KIS Kysáč, sa včera začali oslavy 50-ročného Rádia Kysáč.

Na úvod konferencie sa prihovorila riaditeľka KIS Kysáč a hlavná a zodpovedná redaktorka Anna Chrťanová-Leskovac, ktorá prítomných pozvala aj na nedeľňajšiu slávnosť, čiže slávnostnú akadémiu – Rádio Kysáč 50-ročné.

Novinárom a poslucháčom kysáčskeho rozhlasu k jubileu zablahoželala aj predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová a popriala, aby sa všetci poslucháči mohli ešte dlho tešiť z programu kysáčskeho rozhlasu, vzhľadom na privatizáciu lokálnych médií, ktorá sa musí ukončiť do 1. júla. „Nevieme, či nám bude dožičené tešiť sa zo všetkých lokálnych médií, ktoré môžeme sledovať dnes, aj v slovenskej reči. Preto by som vám popriala, aby sa našiel záujemca o rozhlas, ktorý ho sprivatizuje, aby to bol človek, ktorému bude záležať na tom a aby sa z vĺn Rádia Kysáč aj naďalej vysielalo po slovensky, pretože po pol storočí ste si to vy, a aj všetci my, zaslúžili,“ povedala Melegová-Melichová.

Milan Súdi - prvý hlásateľ Rádia Kysáč

Milan Súdi – prvý hlásateľ Rádia Kysáč

Piatkový večer v sále KIS Kysáč sa niesol v znamení spomienok na zašlé časy, ktoré oživili niekdajší novinári, redaktori, hlásatelia. Zmieňovali sa iba o tých pekných zážitkoch. Nám, súčasným novinárom, sa iba nastoľuje otázka či kedysi všetko, teda aj novinárske povolanie, bolo ľahšie, alebo bývalí kysáčski novinári to tak šikovne zabalili, aby nám vyznelo pohodlne…

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs