Návrat k prírode

24.jún 2015

Návrat k prírode

Hry s drevom

Hry s drevom

K UPLYNULEJ VÝSTAVE RANKA DRAGIĆA V NOVOM SADE

V tom pravom termíne, od 1. do 20. júna, s tými pravými exponátmi. Takto najstručnejšie možno zhodnotiť výstavu akademického sochára a magistra umenia Ranka Dragića (Nový Sad 1975).

Táto nám v galérii Zväzu združení výtvarných umelcov Vojvodiny v strede Nového Sadu celé tri týždne pripomínala niektoré z neodhalených krás a nevyčísliteľných foriem prírody, ku ktorej sa nám treba neustále vracať. Aby sme si ju aj viac vážili, aj viac chránili.

Časť prírody v modernej forme

Časť prírody v modernej forme

Ranko Dragić, ktorý  magisterské štúdiá, umelecký smer alebo disciplínu sochárstvo, ukončil na novosadskej Akadémii umení v roku 2008 u mentora profesora Borislava Šuputa, má na svojom doterajšom tvorivom konte sedem samostatných, vyše tridsať kolektívnych výstav a účinkovanie na okolo dvadsiatich výtvarných táboroch u nás a v zahraničí. Mnohým je známy aj ako umelec zaoberajúci sa dizajnom a vypracovaním unikátnych šperkov zo zlata a striebra, za ktoré na Novosadskom veľtrhu, na podujatí Lesk získal nejedno vysoké ocenenie, viaceré špeciálne ceny, zlaté a strieborné medaily v rokoch 1998 až 2001.

Aj kameň má svoje tvorivé miesto

Aj kameň má svoje tvorivé miesto

Jeho v poradí ôsma samostatná výstava, ktorej názov by sa voľne dal preložiť ako Lesotvár alebo krajšie tvár lesa, nám prostredníctvom zvláštnych skupín skulptúr naznačuje, že je i strom, ba aj malý a umelecký,  aj nevyčerpateľným prameňom poézie a hry i symbolom úniku od mestského hurhaja, aj silou symbolizujúcou prírodné procesy. Platí to aj o iných vystavených materiáloch.

Hrajúc sa v priestore s prírodnými materiálmi alebo ich imitáciami, Dragić do popredia nepriamo vysúva aj  nás a naše miesto v súčasnej civilizácii, nepriamo odkazujúc, že možno tá niekdajšia doba bola predsa krajšia. Lebo príroda v nej bola menej zamorená, čistejšia, my menej zaťažení náporom všetkého, čo nám táto doba prináša. Jeho exponáty nás nabádali k tomu, aby sme videli, kde sme. Práve preto nám nastavil možnosť pozrieť si tvár lesa. Tvárou v tvár.

                                                           Oto Filip

 

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs