Rekordná úroda jačmeňa

25.jún 2015

Rekordná úroda jačmeňa

Osivové semeno Merkur pestujú pre novosadský Inštitút NS seme

Osivové semeno Merkur pestujú pre novosadský Inštitút NS seme

Hluk prvých kombajnov v lalitskom chotári sa aj toho roku počul z polí Poľnohospodárskeho družstva Poľokoop. Dva silné stroje vyšli do poľa v nedeľu 14. júna 2015 a za necelé tri dni zožali 57 hektárov sladovníckeho jačmeňa.

Lalitské družstvo už niekoľko rokov túto zrnovinu na výrobu sladu, ktoré potrebujú pivovary na varenie piva, úspešne pestuje pre báčskopalanskú sladovňu Maltinex. O tohtoročnej produkcii sladového jačmeňa sa zmienil referent Ekonómie v PD Poľokoop Đura Tamaši:

„S Maltinexom riadne podpisujeme zmluvy o spolupráci v pestovaní sladovníckeho jačmeňa. Sladovňa nám poskytuje osivo, chemické prípravky, ako aj potrebné rady počas produkcie, a čo je najdôležitejšie, preberá od nás všetku úrodu. Namlátené zrno z kombajnov vysýpame hneď v poli priamo do kamiónov, ktoré jačmeň prepravujú do továrne. Tento rok je mimoriadne úspešný pre nás, lebo sme v priemere namlátili až 7,7 tony jačmeňa odrody Nektaria z hektára. Na jednej parcele veľkosti 17 hektárov úroda bola rekordná, akú sme dosiaľ ešte nemali – až 8,1 tony z hektára! Stalo sa nám totiž, že sme museli vykonať aj reguláciu rastu, aby jačmeň nepoľahol, a oplatilo sa to. Okrem dobre známych agrotechnických opatrení porasty sme inak dvakrát postrekom ochránili pred chorobami a hmyzom. Začiatkom týždňa sme dostali správu, že tohto roku nám za kilogram jačmeňa Maltinex vyplatí necelých 18 dinárov.“

Po sejbe do dobre skyprenej pôdy a zavlažovaní na výmerách PD Poľokoop sa čoskoro objavia rady sóje

Po sejbe do dobre skyprenej pôdy a zavlažovaní na výmerách PD Poľokoop sa čoskoro objavia rady sóje

Hneď po kombajnoch na polia vyšli traktory s pluhmi, potom aj bránami na kyprenie pôdy. Robotníci Poľokoopu pracovali urýchlene, v troch zmenách, aby sa zachovala vlaha v zemi a aby čím skôr pripravili plochy na strniskovú sejbu sóje, ktorú už vykonali.

V strniskovej sejbe lalitské družstvo tohto roku na spomenutých 57 hektároch pestuje osivovú sóju odrody Merkur pre známeho odberateľa – novosadský Inštitút pre roľníctvo a zeleninárstvo NS seme. Pravdaže, túto výrobu si nemožno ani len predstaviť bez zavlažovania. Laliťania dosiaľ mali možnosť kvalitne zavlažovať obilniny na 40 hektároch svojich plôch, čo už aj robia na práve obsiatych plochách sóje. Zároveň urýchlene ukončujú práce na tom, aby z dvoch nových studní mohli zásobiť vodou aj tých zvyšných 17 hektárov, neskoršie možno ešte aj viac. Spomenieme, že vlani, keď bol daždivý rok, sóju v strniskovej sejbe zaliali iba raz a dosiahli priemerné výnosy takmer 3 tony z hektára. Ani tohto roku úroda by nemala byť slabšia, lebo v Poľokoope okrem zavlažovania použijú potrebné množstvá minerálneho hnojiva, porasty budú plečkovať a postrekom ich ochránia tak pred burinou a chorobami.

Juraj Pucovský

J. PUCOVSKÝ
J. PUCOVSKÝ

JURAJ PUCOVSKÝ (1955) V redakcii Hlasu ľudu nepretržite pracuje od roku 1980. Najprv ako spolupracovník krátko pracoval v rubrike Z našich osád, potom bol angažovaný vo vnútropolitickej rubrike a v súčasnosti je redaktor športovej rubriky. Kontakt: pucovsky@hl.rs