Vynovili náhrobný kameň Zuzky Medveďovej

25.jún 2015

Vynovili náhrobný kameň Zuzky Medveďovej

Nová kamenná doska na hrobke prvej slovenskej akademickej maliarky Zuzky Medveďovej

Nová kamenná doska na hrobke prvej slovenskej akademickej maliarky Zuzky Medveďovej

SPOLOČNÉ ÚSILIE O NÁPRAVU PRINIESLO VÝSLEDKY

 

Tohto roku sa naplnilo 30 rokov od úmrtia prvej akademickej maliarky z radov tunajšej slovenskej komunity Zuzky Medveďovej (1897 – 1985). Ako je známe, po spopolnení jej telesné pozostatky boli uložené do rodinnej hrobky spolu s rodičmi a sestrami na petrovskom cintoríne, kde ležia dodnes.

Nedávno uverejnenými notickami v našich novinách o tom, že je hrobka Zuzky Medveďovej dosť zanedbaná, chceli sme animovať nielen petrovskú kultúrnu verejnosť a galériu, ktorá sa hrdí jej menom, ale i spoločensko-politické štruktúry, aby sa netvárili akoby nič nevideli, ako slepci, ale aby sa pokúsili o nápravu tejto krivdy páchanej voči našej poprednej maliarke. Po uložení Zuzkinej urny v strede hrobky bola totiž postavená menšia biela kamenná doska, na ktorej písalo, že tu odpočíva maliarka Zuzka Medveďová. Hrobku, ako i niektoré iné hrobky popredných občanov, pravidelne upravujú aktivistky Spolku petrovských žien. Po tridsiatich rokoch dnes ani pri najlepšej vôli nemožno zistiť, čo píše na tejto náhrobnej doske, lebo je úplne zdevastovaná časom. A tak by každý náhodný okoloidúci iste márne hľadal Zuzkin hrob.

V týchto dňoch sa predsa ukázalo, že nedávna iniciatíva padla na živnú pôdu. Keďže iné kompetentné ustanovizne a inštitúcie nereagovali na výzvu, vedenie Spolku petrovských žien z vlastnej iniciatívy rozhodlo, že ohľadom tejto veci niečo podnikne, bez ohľadu na svoj veľmi skromný rozpočet. Petrovské ženy oslovili majiteľov Kamenárstva Bartoš s návrhom, aby priložili svoje ruky a kamenárske zručnosti k oprave maliarkinho náhrobného kameňa. Ako vysvetlila Anna Bartošová-Myjavcová, keďže zistili veľmi zlý stav kameňa a veľkú eróziu, rozhodli sa vyhotoviť nový kamenný „vankúšik“ z afrického granitu, ktorý potom upevnili na existujúci starý podstavec. Spolkárky s potešením potvrdili, že Kamenárstvo Bartoš nový náhrobný kameň vyhotovilo a nainštalovalo na vlastné náklady, a tak ešte raz potvrdilo, že zostalo veľkým dobrodincom svojho prostredia, za čo im patrí vďaka.

Rodinná hrobka Medveďovcov je umiestnená pomimo hlavného chodníka na cintoríne a návštevníci ju sotva nájdu pri prvom pokuse. Preto petrovské spolkárky rozhodli, že tohto roku z príležitosti 30. výročia Zuzkinej smrti dajú vyhotoviť smerovník, ktorý okoloidúcich usmerní k hrobke Zuzky Medveďovej.

Jaroslav Čiep

 

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs