Báčka: Pohrebov viac než krstín a sobášov

26.jún 2015

Báčka: Pohrebov viac než krstín a sobášov

Báčsky Petrovec

Aj v Petrovci navidomoči ubúda obyvateľstva, čo v dôsledku dlhodobého negatívneho prirodzeného prírastku, čo následne opúšťania trvalého bydliska. Podľa údajov v evidenčnej knihe Domu zdravia v Báčskom Petrovci roku 2014 sa narodilo (v pôrodnici mimo Petrovca) 64 detí – 35 chlapcov a 29 dievčat. V rodine Kiždobranskej pribudli dvojičky (dievčatá), čo je o 18 detí viac ako predvlani. Na obecnom úrade matrikárka Mária Triašková do matriky narodených roku 2014 zaznačila i 18 náhradných zápisov dospelých, ktorí získali občianstvo Srbska, a je tu i 5 detí potomkov Petrovčanov žijúcich v zahraničí.

Jediný komín v Petrovci, kde sídlili bociany, vlani zbúrali

Jediný komín v Petrovci, kde sídlili bociany, vlani zbúrali

Zo 64 vlani narodených slovenčina nie je materinským jazykom u 20 detí. Najčastejšie mužské meno u chlapcov je Andrej: vyskytuje sa trikrát. Dva razy sa uvádzajú: Martin, Luka, Dávid, Daniel, Filip a raz: Pavel, Alexander, Igor, Patrik, Tomáš, Marek, Michal, Peter, Ivan, Andrej Ján, ale i Aleksa, Milan, Viktor, Dejan, Damjan, Miroslav, Maksim, Uroš, Aleksandar, Lazar a Visar. U dievčat sa dvakrát spomína meno Anna a  raz Nikiana, Rea, Iva, Lili Mária, Ema, Ivona, Natália, Laura, Sandra, Bojana, Alexandra, Barbara, Marcela, Staša, Nina, Alisa, Rebeka Rút, Monika, Sára, Kristína, Ela, Ema Marcela, Michaela, tiež aj Lejla, Marína, Daša a Nikolina.

V matrike sobášených v Petrovci roku 2014 pribudlo 33 zápisov, z toho 7 manželstiev uzavreli v zahraničí. Z 26 manželských párov v 15 prípadoch sú mladomanželia z Petrovca a v jednom sa Silbašanka vydala za Maglićana. Nevesty prišli i z Kysáča, Kulpína, Čelareva, Silbaša, Nového Sadu a Báčskej Palanky. Petrovčanky sa vydávali do Hložian, Kulpína, Maglića, Silbaša, Starej Pazovy a na Slovensko. Slovák si zobral Slovenku v 18 prípadoch, v dvoch prípadoch ide o zmiešané manželstvo so slovenskými nevestami a v 6 o manželstvo príslušníkov iných národov.

V matrike zosnulých v roku 2014 je zaevidovaných 86 osôb (2 spáchali samovraždu), z čoho 81 zomrelo priamo v Petrovci a 5 v zahraničí (ale tieto zápisy môžu byť napojené aj na predchádzajúce roky). Hrobári VKP Progres vlani na petrovskom cintoríne pochovali 63 mužov a 58 žien, medzi nimi aj Novosadčana, Hložančana, Kulpínčanku a Belehradčanku. Najviac pohrebov (16) bolo v máji. Slovenský pôvod malo 105 nebožtíkov a umrelo i 16 Neslovákov. Najvyššieho veku sa dožili Mária Topoľská, rod. Andrášiková (1916), a Juraj Slavka (1922); ako najmladší zomreli Bogdan Jovanović (1993) a Ivana Stošićová (1977).

Roku 2014 teda prirodzený úpadok Petrovčanov je 57 osôb. Keď k tomu pripočítame aj množstvo študujúcej mládeže a ostatných práceschopných Petrovčanov, ktorí odišli do sveta a natrvalo sa tam usadili, vôbec neprekvapuje, že je Petrovec poloprázdne mestečko.

 

Počas tradičného podujatia Svadba voľakedy a dnes vlani matrikárka Ľudmila Grňová uzavrela manželstvo medzi Kulpínčankou Andreou Sľúkovou a Petrovčanom Jánom Šefčíkom (na javisku)

Počas tradičného podujatia Svadba voľakedy a dnes vlani matrikárka Ľudmila Grňová uzavrela manželstvo medzi Kulpínčankou Andreou Sľúkovou a Petrovčanom Jánom Šefčíkom (na javisku)

Kulpín

V Miestnej kancelárii sme do matrík nahliadli s matrikárkou Ľudmilou Grňovou. Štatistika je jasná: v Kulpíne na večný odpočinok vlani odišlo takmer raz toľko občanov než sa narodilo bábätiek. Dedina starne, čo tiež svedčí o neblahej ekonomickej situácii dnešnej doby.

V Kulpíne roku 2014 pribudlo 24 ratolestí: 13 dievčat a 11 chlapcov. Rodičia si pre dievčatká zvolili mená: Mária, Maja, Marína, Martina, Nina (dvakrát), Nikolina, Zuzana, Daša, Dária, Emina, Emília a Sára. Kulpínski chlapci dostali mená: Mihajlo, Marián, Dávid (dvaja), Damjan (2), Denis, Ognjen, Filip, Ján a Gabriel. Srbské priezviská má 8 novorodeniatok a 16 slovenské.

V matrike sobášených vlani bolo 17 zápisov. Najstarší sobášený muž sa narodil roku 1939 a najmladší v roku 1992. Najstaršia mladucha sa narodila roku 1951 a najmladšia r. 1993. Keď ide o národnostnú štruktúru, v roku 2014 bolo uzavretých 9 čisto slovenských, 1 rómske a 7 zmiešaných slovensko-srbských manželstiev. Ženísi boli nielen z Kulpína, ale aj z Petrovca, Maglića, Nového Sadu, Zmajeva a Hložian. Okrem mladúch z Kulpína pribudli aj nevesty z Petrovca, Lugu, Bogojeva a Bieleho Blata.

Vlani bolo do kulpínskej matriky zosnulých zapísaných 27 osôb. Viacerí zomreli aj v nemocniciach v Novom Sade či v Sriemskej Kamenici, ako i v zahraničí, takže úhrnný počet pochovaných vlani na kulpínskych cintorínoch je 42, čiže 24 mužov a 18 žien. Z mužov, ktorí umreli v Kulpíne, najstarší bol narodený roku 1916 a najmladší sa narodil roku 1964. Najstaršia zosnulá žena sa narodila roku 1924 a najmladšia roku 1963.

 

Hložany

Vlani sa v novosadskej pôrodnici narodilo 15 hložianskych detí: 7 dievčat a 8 chlapcov, čerpá z jej osobnej evidencie matrikárka Mária Kováčová-Kyseľová. Do úradnej matriky vlani zapísala i dvoch narodených na Slovensku a jednu v Chorvátsku. Dievčence dostali mená: Mia (dvakrát), Rebeka Sára, Monika, Natália, Marína, Hana a mená chlapcov sú: Filip, Aleksandar Juraj, Róbert, Igor, Luka, Matej (2), Milan.

Vo vlaňajšej matrike sobášených je 7 zápisov: 5 sobášov bolo v Hložanoch, 1 v Macedónsku a 1 vo Švajčiarsku. Dva páry sú čisto hložianske a po jednu manželskú dvojicu tvoria: mladucha z Čelareva – ženích z Nového Sadu, nevesta z Hložian – zať z Báčskej Palanky, on z Hložian – ona z Čelareva; dva páry sú čisto slovenské.

V matrike zosnulých aj roku v 2014 bolo najviac zápisov: 25 (vrátane samovraždy obesením a úmrtia 1 osoby v zahraničí), zomrelo 18 žien a 7 mužov (predvlani 23). V nemocnici umrelo ešte 14 Hložancov, takže bolo až 39 pohrebov (rok predtým 29). Priemerný vek zomretých bol 75,56 roka (žien 78,3 a mužov 68,4). Najmladšími zosnulými boli: Dragana Benšová (mala 39) rokov a Ondrej Molnár (51) a najstaršími: Zuzana Šepráková (96, ako najstaršia Hložianka) a Ján Harušák (89). Medzi zomretými bol aj manželský pár: manželka naplnila 90 rokov života a manžel umrel v deväťdesiatke. Až 7 zosnulých žien sa dožilo 90 a viac rokov.

Na porovnanie: roku 1914 do matriky narodených v Hložanoch pribudlo 113 (áno: stotrinásť) detí, zomrelo 69 osôb a manželstvo uzavrelo 21 párov.

 

Kysáčski manželia Milota a Ján Šimovci mali trojnásobnú radosť: narodili sa im trojičky Iva, Mário a Aleks

Kysáčski manželia Milota a Ján Šimovci mali trojnásobnú radosť: narodili sa im trojičky Iva, Mário a Aleks

Kysáč

Vlani sa narodilo 43 detí, evidovali 32 sobášovumrelo 70 Kysáčanov. V porovnaní s rokom 2013 je o 9 novorodencov viac a o 17 zosnulých menej. Uzavretých sobášov bolo o šesť viac než predvlani.

Z údajov v kysáčskej ambulancii vyplýva, že sa roku 2014 narodilo 15 dievčeniec a 28 chlapcov. Na základe priezvisk možno usúdiť, že je 12 novorodeniatok zo srbských, respektíve zo zmiešaných manželstiev. Rodičia sa rozhodli dievčatám dať mená: Laura (2), Ema, Vaňa, Alexandra, Tea, Larisa, Tarja, Anđela, Aňa, Sara, Emilija, Maša a Milana. Manželom Šimovcom sa narodili trojičky: dievčatko Iva a chlapci Mário a Aleks. Mužským potomkom rodičia dali mená: Alexa (päť rodín), Andrej (2), Milan (2), Luka, Dalibor, Stefan, Boris, Ivan, Vukašin, Lukas, Lazar, Ilija, Marián, Radovan, Nebojša, Dušan, Denis, Viktor, Alexander a Nikola.

V miestnej matrike zaevidovali 32 sobášov, z čoho sa 3 páry zosobášili mimo Kysáča. Z manželstiev uzavretých v Kysáči 21 bolo slovenských, srbské boli 3 a 5 manželstiev bolo zmiešaných. Najviac svadieb a zápisov do knihy zosobášených bolo v máji (7) a je zaujímavé, že sa v novembri dvaja bratia oženili s dvoma sestrami: Nenad a Konstantin Gavrilovićovci si zobrali Ljiljanu a Michaelu Demrovské. Inak predvlani v Kysáči bolo 21 sobášnych obradov.

V matrike zosnulých roku 2014 zaevidovali 49 osôb, ktoré umreli v Kysáči. V Dome smútku sú zapísaní všetci, čo vlani boli pochovaní v tejto osade, teda aj tí, ktorí zomreli mimo nej; je ich súhrnne 70 (37 žien a 33 mužov), čiže o 17 menej než roku 2013. Najmladšou zosnulou bola Veronika Gašková (1969) a najmladším zosnulým Michal Gaško (1961). Najstarší zosnulí vlani boli Mária Šmitová (1923) a Juraj Nasádi (1921). Najviac pohrebov bolo v januári (15), najmenej v októbri a novembri (4).

 

Pokles počtu Selenčanov je viac než zrejmý

Pokles počtu Selenčanov je viac než zrejmý

Selenča

Podľa údajov, ktoré nám poskytla miestna matrikárka Anna Berédiová, v minulom roku v tejto osade zaevidovali 15 sobášov. Čisto slovenských párov bolo desať. Ženísi prišli aj z Bosny, Báčskej Palanky, Báča a Báčskeho Petrovca a selenčskými nevestami sa stali dievky z Belehradu, Báča, Tovariševa a zo Slovenska. Samozrejme, nezostali všetci bývať v Selenči. Niektorí mladomanželia sa rozhodli žiť v B. Petrovci, Bosne alebo na Slovensku.

Keď ide o najmladších občanov, Selenča sa stala bohatšia o 20 detí: narodilo sa 13 chlapcov a 7 dievčeniec. Jedno dievčatko sa narodilo v Taliansku, avšak zapísané je do selenčskej matriky. V porovnaní s minulým rokom je to o päť detí menej.

Aj v Selenči umrelo viac osôb než sa narodilo. Podľa zápisov a matriky v Miestnom spoločenstve umrelo 54 Selenčanov, o desať viac než v roku 2013. Z toho počtu zomrelo viac mužov (29) než žien (25).  Najvyššieho veku sa dožila Anna Prokopcová (89) a najmladšia zosnulá bola Anna Kočondová (41).

Podľa posledného sčítania obyvateľstva Selenča mala 2 996 občanov. V roku 2013 umrelo 45 občanov a narodilo sa 25. V roku 2014 zomrelo až 54 osôb a narodilo sa iba 20. Z tohto, pravdaže, vyplýva, že počet občanov tejto osady každoročne klesá. V minulom roku až 58 Selenčanov podalo žiadosť o preukaz zahraničného Slováka, avšak nie je známe, koľko osôb sa aj vysťahovalo na Slovensko, prípadne do inej krajiny.

 

 

Pivnická matrikárka Slađana Veličkovićová

Pivnická matrikárka Slađana Veličkovićová

Pivnica

Minulý rok matrikárka a šéfka Miestnej kancelárie Pivnica Slađana Veličkovićová do matriky sobášených zapísala 20 manželstiev. Až 9 z nich bolo uzavretých v zahraničí: na Slovensku, v Holandsku, Izraeli, Chorvátsku a Čiernej Hore, pričom mladucha alebo ženích sú z Pivnice a ich partneri sú zo spomenutých krajín.

Podľa národnostnej štruktúry z jedenásť sobášov uzavretých v Pivnici šesť bolo slovenských, po jeden rómsky a srbský, tri zmiešané. Do manželstva vstupovali iba plnoleté osoby. Zo sobášov, ktoré sa konali v MK Pivnica, sedem bolo medzi ženíchom a nevestou z Pivnice, sem prišla jedna nevesta zo Savinho Sela a zaťovia zo Silbaša a S. Sela.

V ambulancii v Pivnici nás o narodených deťoch poinformovala zdravotná sestra Gordana Brzaková. V Pivnici vlani pribudlo 26 bábätiek, a to 14 chlapcov a 12 dievčat. Pokiaľ ide o mená, možno uzavrieť, že sa vyskytne aj podaktoré tradičné. Dievčatká dostali mená, ako sú: Nikolina, Željana, Aleksandra, Daniela, Lea, Ema, Jovana a iné a chlapčekovia Jozef, Nikola, Marian, Nemanja, Simeon, Petar, Róbert, Štefan…

matrike zosnulých je, žiaľ, najviac zápisov. Slađana Veličkovićová v uplynulom roku do nej zapísala 48 občanov, z toho dva prípady úmrtia v zahraničí. Zomrelo 27 žien a 21 mužov. Najstaršie zosnulé boli dve ženy narodené roku 1919: Kata Belová, rod. Síčová, a Anna Červená, rod. Pudelková. Najmladšia zosnulá Miluška Imreková, rod. Petrovićová, bola narodená roku 1982. Najviac zosnulých bolo občanov narodených v rokoch 1934, 1937 a 1941.

 

Rodina Miháľová: Dubravka (sprava), Anna-Mária, Miloslav, Michael, Daniela a Michaela

Rodina Miháľová: Dubravka (sprava), Anna-Mária, Miloslav, Michael, Daniela a Michaela

Silbaš

Roku 2014 v Silbaši bolo 51 pohrebov. Ako nám povedala tajomníčka MS Milanka Pejaková, v Silbaši zomrelo 28 osôb (dve spáchali samovraždu), ostatní pochovaní sa pominuli mimo osady. Matrikárka Jasmina Ostojićová spresňuje, že umrelo 18 mužov a 10 žien. Najstarší zosnulý muž bol Branko Novakov (1922) a žena Danica Pajićová (1925); ako najmladší usnuli Radomir Sarajlić (1959) a Mira Davidovićová (1952).

Veselších udalostí vlani v Silbaši bolo menej: 8 sobášov a pribudlo 17 detí: 13 chlapcov a 4 dievčatá.

Pravoslávny farár Paja Alterov v pravoslávnom chráme vykonal iba jeden sobáš, pokrstil 6 osôb a pochoval 31 nebožtíkov, medzi nimi aj najmladšieho, 9-ročného Žarka Lukića a najstaršieho Branka Novakova.

V slovenskom evanjelickom chráme pokrstených bolo 5 detí: 2 dievčence a 3 chlapci. Z Domu smútku na poslednú cestu vyprevadili 17 evanjelikov (7 mužov a 10 žien). Najmladšia zosnulá je Milka Ninkovová, rod. Ušiaková (1959) a najstaršia Mária Fábryová, rod. Mariková (1925). Ako nám povedala silbašská farárka Jasmina Kotasová-Medveďová, najmladší zosnulý je Michal Makan (1952) a najstarší Ondrej Belička (1928). Konfirmovaných bolo 10 dievčat a 1 chlapec a pokrstené 2 dievčence a 3 chlapci. V ev. chráme nebol žiaden sobáš.

 

Lotyška Romena a Slovák Jaroslav Zorňanovci pri odchode do lalitského kostola na sobáš

Lotyška Romena a Slovák Jaroslav Zorňanovci pri odchode do lalitského kostola na sobáš

Laliť

Zdravotná sestra v lalitskej ambulancii Sanja Popovićová nám povedala, že vlani pribudlo 9 novorodencov. Presne tak ako v roku 2013, narodili sa piati chlapci a štyri dievčatká: Milan (štvrtý syn v rodine Butášovej), Aleksej, Leo (dvakrát), Nemanja, Ema, Leonóra, Anja a Tesa (Macková, má už bratov Simona a Paola). Deti na svet prišli v pôrodniciach v Novom Sade, Sombore a Vrbase.

Do knihy sobášených matrikárka Zuzana Párnická vlani zapísala tri nové manželské páry, dva menej ako rok predtým. Zosobášila Laliťana Jaroslava Zorňana a Romenu Golubovú z Lotyšska, ktorí si pre svoje bydlisko zvolili írske mesto Portarlington. Manželstvo uzavreli aj Vladimír Valent a Marína Brnadićová (zostali v Laliti), tiež Novosadčanka Ljepa Drinićová a Laliťan Milorad Virijević (žijú v N. Sade).

Už tretí rok sa počet zosnulých znižuje: roku 2012 ich bolo 28, predvlani 22 a vlani 16: 9 mužov a 7 žien. Najstaršia zosnulá bola Slavica Popovićová (1926) a najmladší Marinko Brkljač (1960). Umrel náhle na služobnej ceste ako vodič kamióna v Čačku. Deviati Laliťania zomreli doma, ostatní mimo mesta.

Pred oltár lalitského evanjelického kostola predstúpili len spomenutí Zorňanovci a Valentovci; rok predtým tu boli 4 ev. sobáše. Velebná pani farárka Viera Bátoriová pokrstila 5 chlapcov a 4 dievčatká, z čoho sa tri deti narodili vlani, ostatní sú starší.

Roku 2014 na slovenskom cintoríne v Laliti pochovali iba dvoch evanjelikov: Jána Farkaša (1937) a Štefana Turčana (1935). Je to najmenej pohrebov od roku 1992, keď farárka Bátoriová prišla do Lalite. Vlani dve pohrebné počestnosti vykonala aj v Odžakoch, vo fílii lalitského ev. zboru.

 

Nový Sad

V slovenskom evanjelickom kostole velebný pán farár Vladimír Obšust vlani vykonal dva sobáše. Koncom augusta uzavreli manželstvo Anna Brtková a Ivan Valent a v októbri osudové áno si povedali Milica Bajićová a Ján Makan.

Roku 2014 pokrstení boli iba Đorđe Sremački (nar. r. 2003) a Ema Povolná (2014).

Na viacerých novosadských cintorínoch farár V. Obšust vlani vykonal 16 pohrebov. Pochoval desať mužov a šesť žien.

Roku 2013 v Novom Sade bolo 11 pohrebov, 3 krsty a 1 sobáš.

Juraj  Bartoš

Jaroslav Čiep

Katarína Gažová

Rastislav Kopčok

Jasmina Pániková

Juraj Pucovský

Elena Šranková

 

 

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs