Matica volá do Kulpína

29.jún 2015

Matica volá do Kulpína

Turnaj v malom futbale o putovný Pohár Jeho Excelencie veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade sa už tradične uskutoční v rámci Slovenských národných slávností 2015. Organizátorom tohtoročného turnaja je Športovo-telovýchovná komisia Matice slovenskej v Srbsku, v spolupráci s MOMS Kulpín, Miestnym spoločenstvom Kulpín a FK Kulpín. Turnaj sa uskutoční v sobotu 25. júla 2015 od 10. hodiny v Kulpíne na trávnatej ploche ihriska FK Kulpín.

Poplatok za účasť je 2 500 dinárov pre mužstvo MOMS, ktoré je od miesta konania turnaja vzdialené do 100 kilometrov, a 1 500 dinárov pre mužstvo MOMS vzdialené viac ako 100 kilometrov od Kulpína. Poplatok treba zaplatiť na účet MOMS Kulpín číslo: 340-1100934119.

Mužstvo tvoria hráči a vedúci, úhrnne desať dospelých osôb. Prihlášky na turnaj sa môžu doručiť najneskoršie do 23. júla 2015, písomne alebo telefonicky na adresy:

Pavel Gaža, predseda MOMS Kulpín, tel.: 064/819-5007, e-mail: gazapavel007@gmail.com;

Jasmina Kuštrová, členka MOMS Kulpín, tel.: 062/702-316, e-mail: 010207jasmina@gmail.com;

Pavel Turan, predseda Športovo-telovýchovnej komisie MSS, tel.: 064/3526-206;

Ústredie MSS, tel.: 021/780-248, e-mail: msjbp@stcable.net.

Vlani v Kysáči triumfoval MOMS Selenča Foto: J. Pucovský

Vlani v Kysáči triumfoval MOMS Selenča
Foto: J. Pucovský

Predseda Športovo-telovýchovnej

komisie MSS Pavel Turan, v. r.

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs