Regatu Vody Vojvodiny privítali aj v Starých Bánovciach

25.jún 2015

Regatu Vody Vojvodiny privítali aj v Starých Bánovciach

Prvá zastávka regaty Vody Vojvodiny bola v Starých Bánovciach

Prvá zastávka regaty Vody Vojvodiny bola v Starých Bánovciach

Na nábreží Dunaja v sobotu 20. júna v Starých Bánovciach sa zastavilo zo 200 účastníkov tohtoročnej v poradí siedmej regaty Vody Vojvodiny, ktorá pozostáva z okolo 80 plavidiel. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja (29. júna) túto regatu už tradične organizuje Verejný vodohospodársky podnik Vody Vojvodiny.

Baly slamy – viacúčelová funkcia na nábreží Dunaja

Baly slamy – viacúčelová funkcia na nábreží Dunaja

Regata, ktorá štartovala z Nového Sadu a ako prvú zastávku mala práve túto podunajskú osadu v Staropazovskej obci, trvá 12 dní a  dlhá je 450 kilometrov. Podľa slov Dragany Zorićovej-Stanojkovićovej, riaditeľky Turistickej organizácie Obce Stará Pazova, takéto riečne regaty sú veľmi dôležité pre rozvoj nautickej turistiky.

Jazda na fiakroch

Jazda na fiakroch

V Starých Bánovciach účastníci regaty (mnohí aj zo zahraničia − Slovinska, Rakúska, Chorvátska…) navštívili tamojšie Múzeum súčasného umenia, dedinský kostol a mali príležitosť i túto osadu lepšie spoznať jazdou na atraktívnych fiakroch.

Anna Lešťanová

Foto: TO Obce Stará Pazova

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs