Deň bezpečného správania sa v doprave

25.jún 2015

Deň bezpečného správania sa v doprave

V piatok 19. júna na nádvorí Miestneho spoločenstva v Kovačici bola akcia Deň bezpečného správania sa v doprave.

Cieľom akcie bolo upriamenie povedomia účastníkov dopravy na niekoľko základných prvkov pasívnej bezpečnosti v cestnej doprave. Počas akcie bola predvedená efektivita bezpečnostných pásov prostredníctvom simulátora nárazu, pomocou špeciálnych okuliarov prítomní mali možnosť vyskúšať simulované zhoršené videnie pod vplyvom alkoholu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV druhej časti akcie v sieni MS bola usporiadaná prednáška na tému Traktor na ceste. Prednášateľmi boli skúsení odborníci z danej oblasti v čele s Milanom Ilićom, poradcom riaditeľa Agentúry pre bezpečnosť v doprave, ktorí účastníkom poskytli praktické a teoretické poznatky o bezpečnosti cestnej dopravy, o dôležitosti osvetlenia traktorov počas jazdy v nočných hodinách, o správnom používaní prívesných strojov v doprave a pod.

Organizátorom akcie bola Kovačická obec v spolupráci s Agentúrou pre bezpečnosť dopravy.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs