Súťaž Supertrieda pripomína, že aj cesta je cieľ

24.jún 2015

Súťaž Supertrieda pripomína, že aj cesta je cieľ

Spracovanie témy Čo by nám povedala príroda

Spracovanie témy Čo by nám povedala príroda

Prejaviť kolektívnu šikovnosť, no zabrániť šikane v triede. Ako? Slovenskí finalisti súťaže Supertrieda 2015 poznajú odpoveď – pomocou komunikácie, spolupráce, delenia úloh a nacvičovania dôstojného umeleckého predstavenia. Tohtoročné víťazné SuperTriedy v štyroch kategóriách boli zverejnené koncom júna v Bratislave.

Dňa 22. júna v bratislavskom DK Ružinov vyvrcholilo národné finále 10. ročníka súťaže Supertrieda. Počasie Cieľom projektu Supertrieda je dať všetkým deťom na Slovensku šancu objaviť seba samého, svoju šikovnosť a svoj talent, rozvíjať kreativitu, ako aj skvalitňovať vzťahy v detskom kolektíve.

Organizátorom súťaže je už desať rokov OZ Supertrieda v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR, Zastúpením Európskej komisie (EK) v SR a Slovenským výborom UNICEF.

 

Súťažiace triedy v 1. kategórii v rámci súťaže Supertrieda 2015

Súťažiace triedy v 1. kategórii v rámci súťaže Supertrieda 2015

Eko-témy i globálne výzvy

Pondelok bol pre tisícku detských slovenských súťažiacich aj organizátorov (Martinu Bodnárovú a Ľuboša Zaťka) nezabudnuteľný – bol to deň, plný spevu, tanca, divadla i hlbokých myšlienok na tri dôležité témy. Témy súťaže na rok 2015 boli: „Byť supertriedou nie je žiadna veda“, „Čo by nám povedala príroda“, ktoré spracovávali predovšetkým nižšie ročníky základných škôl. Tie vyššie sa pokúsili aj o originálne spracovanie témy, približujúcej aktuálny Európsky rok rozvoja „Náš spoločný svet“.

Deti počas školského roka vymýšľali na vybranú tému scenáre, hudobné či tanečné podklady, maľovali kulisy, šili kostýmy, režírovali, organizovali, neúnavne nacvičovali, čím spoločne vytvorili kompaktné dielo jednej triedy. Túto snahu treba bezpochyby oceniť.

V 1. kategórii (1.-3. ročník ZŠ) získala v pondelok na národnom finále jubilejnej desiatej Supertriedy prvenstvo 3.A zo ZŠ Juh 1054 z Vranova nad Topľou, druhé miesto patrilo 1.B zo ZŠ Staničná 13 v Košiciach a na treťom mieste sa umiestnila 2.A zo ZŠ Dudova 2 v Bratislave.

V 2. kategórii (2.-6. ročník ZŠ) to vyzeralo nasledovne: 1. miesto získala trieda 6.D zo ZŠ Ulica mieru 1235 v Bytči, 2. miesto obsadila 6.D zo ZŠ Slovenských partizánov v Považskej Bystrici a 3. miesto patrilo 4.A zo ZŠ a MŠ Liesek. Deti sa venovali najmä témam ochrany životného prostredia a triedenia odpadu.

Tínejdžeri ponúkli vystúpenie o ochrane lesa pred pytliakmi

Tínejdžeri ponúkli vystúpenie o ochrane lesa pred pytliakmi

Spoluprácou bojovať proti šikane

V 3. kategórii (7.-9. ročník ZŠ) mala porota v zostave Albín Škoviera, Katarína Burgrová, Boba Markovič Baluchová a Pavel Mihaľák čo robiť pri rozhodovaní o vystúpeniach skúsených súťažiacich z vyšších ročníkov ZŠ. Výsledky nakoniec vyzerali nasledovne: prvenstvo konečne po niekoľkých rokoch vytrvalého čakania a aktívneho súťaženia získala 8.A zo ZŠ Juh 1054 vo Vranove nad Topľou pod vedením pedagogičky Zuzany Demčákovej. Počas preberania cien radostne plakala väčšina triedy. Druhé miesto so svojím spomienkovým vystúpením na predchádzajúce ročníky súťaže získala 9.A zo ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach, zároveň ich pedagogička – Jana Gombitová získala mimoriadne ocenenie za dlhoročný pedagogický prínos v rámci príprav detských kolektívov na súťaž Supertrieda. Tretie miesto si vybojovala 8.C zo ZŠ Slovenských partizánov v Považskej Bystrici pod vedením Evy Žibrúnovej.

V 4. kategórii (stredné školy) bolo 1. miesto udelené 2.A z Gymnázia ECAV v Banskej Bystrici za krátky film. Absolútnou supertriedou za rok 2015 sa stala 3.A zo ZŠ Juh 1054 z Vranova nad Topľou.

Počas desiatich ročníkov sa do projektu zapojilo viac než 30-tisíc žiakov. Predvlani vystúpili na slovenskom finále aj srbské deti, čo bolo skvelým obohatením programu. Ide bezpochyby o najväčšiu súťaž triednych kolektívov základných a stredných škôl v umeleckej tvorbe, pričom nejde len o vyjadrenie výsledku kolektívnej spolupráce a pocitu spolupatričnosti, ale súťaž tiež účinne napomáha inklúzií detí so špeciálnymi potrebami. Zároveň ide o výbornú prevenciu šikany v triede. Podmienkou účasti v súťaži Supertrieda je totiž zapojenie sa všetkých žiakov triedy.

Text a foto: DocUnion

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs