Deň aradáčskej herovky

24.jún 2015

Deň aradáčskej herovky

Víťazky Kristína Jonášová (vpravo) a Milina Hučoková s pripraveným cestom pre ďalšie herovky

Víťazky Kristína Jonášová (vpravo) a Milina Hučoková s pripraveným cestom pre ďalšie herovky

EŠTE JEDNO VYDARENÉ PODUJATIE V ARADÁČI

Združenie občanov Harmónia v Aradáči v sobotu 20. júna  zorganizovalo prvý Deň aradáčskej herovky, podujatie, ktoré má za cieľ propagovanie tejto tradičnej pochúťky dolnozemských Slovákov a jej zapájanie do turistickej ponuky tejto osady.

Usilovné členky Spolku žien Ruža upiekli vyše 200 heroviek

Usilovné členky Spolku žien Ruža upiekli vyše 200 heroviek

Všetko v ten deň bolo v znamení bielych a sladkých cestových loptičiek. Usilovné Aradáčanky miesili, vaľkali, krájali, ukladali do zvláštnej varechy, pražili, posýpali cukrom a ponúkali zvedavým návštevníkom. Vyhotovili vraj takmer 500 heroviek, avšak tento počet nepostačil, aby si všetci záujemcovia kúpili a ochutnali túto jedinečnú pochúťku. Slovom dopyt bol omnoho väčší od ponuky, takže mnohí z Aradáča odišli sklamaní. Organizátori boli príjemne prekvapení takým záujmom o herovky a prisľúbili, že už o rok sa omnoho lepšie zorganizujú, tak aby heroviek bolo v dostatočnom množstve pre všetkých, ktorí ich budú chcieť ochutnať.

V programe účinkovala aj staršia skupina DFS Govličky

V programe účinkovala aj staršia skupina DFS Govličky

A nielenže vyprážali, ale aj súťažili. O titul najlepšej, čiže najchutnejšej herovky súťažili 4 skupiny a posudzovacia komisia za najlepšiu vyhlásila tú, ktorú upražili Kristína Jonášová, Milina Hučoková a Anna Godová. Pravdaže rovnako chutné boli aj herovky, ktoré pripravili skupiny Spolku žien Ruža, Asociácie žien Aradáč a združenia Harmónia.

Idea o usporiadaní tohto podujatia sa zrodila u novinára Božidara Drinića, ktorý vo svojej knihe Žene banatske opísal aj Aradáčanky a ich herovky. Podujatie by sa malo stať tradičným a jedným z cieľov je aj vytvoriť značku aradáčska herovka.

Počas podujatia početní domáci a cezpoľní návštevníci si okrem heroviek mohli ochutnať a kúpiť aj chutné aradáčske vína a klobásy a na stánkoch bola aj bohatá ponuka ručných prácsuvenírov, šperkov, odevných predmetov, dielo šikovných rúk členov združenia Harmónia, ako aj iných združení z územia mesta Zreňanin.

Na počesť heroviek zahrali aj neúnavné meškárky

Na počesť heroviek zahrali aj neúnavné meškárky

Bohatý kultúrno-umelecký program, ktorým uzavreli podujatie, otvorili, a kto iný, ak nie chýrečné a neúnavné aradáčske meškárky, a potom sa niekoľkými choreografiami predstavili aradáčski ochotníci, členovia FS Mladosť a hostka speváčka z Bieleho Blata Rebeka Straková. Podujatie sa ukončilo ľudovou veselicou.

Vladimír Hudec

 

 

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs