Padinskí tanečníci najúspešnejší na Zlatej bráne

24.jún 2015

Padinskí tanečníci najúspešnejší na Zlatej bráne

Príhovor primátora Nového Sadu Miloša Vučevića

Príhovor primátora Nového Sadu Miloša Vučevića

Na 22. Detskom folklórnom festivale Zlatá brána v Kysáči od 19. do 21. júna najviac úspechov mali Padinčania, Petrovčania a Dobanovčania.

Zvíťazil DFS Holubička DK M. Babinku v Padine s detskými hrami Na hajšovkách, ktorému sa dostala i Cena a soška NRSNM. Autorkou a nacvičovateľkou je Anna Halajová a vedúcim orchestra Vladimír Halaj.

Na hajšovkách – víťazná detská hra Padinčanov

Na hajšovkách – víťazná detská hra Padinčanov

Druhú cenu si vytancovali maličkí Petrovčania, DFS KUS Petrovská družina (ml. skupina)Hrou o chlebe autorky a nacvičovateľky Daniely Legíňovej-Sabovej a pod taktovkou Jána Andrášika. Tretie miesto obsadil DFS SKOS Šafárik z Dobanoviec pri Slovenskom národnom dome (st. skupina) so štylizovaným tancom Dobanovce autora a nacvičovateľa Vladimíra Radonjića. Vedúci orchestra Marjan Šajben. Odmeneným tanečníkom ceny udelila podpredsedníčka Zhromaždenia APV a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová.

Hra o chlebe – druhá cena mladšej skupine KUS Petrovská družina

Hra o chlebe – druhá cena mladšej skupine KUS Petrovská družina

V rámci galakoncertu vystúpili detské súbory z Boľoviec, Dobanoviec, Lalite, Ľuby, Erdevíka, Hložian, Šídu, Báčskeho Petrovca, Lugu, Pivnice, Bingule, Kulpína, Vojlovice-Pančeva, Kovačice, Selenče, Padiny, Aradáča, Kysáča, zo Starej Pazovy, ako i zo Stepanovićeva, z Iloku (Chorvátsko), Viedne (Rakúsko) a Hontianskych Nemiec (Slovenská republika). Predviedli 44 tanečných a hudobných bodov. Ich výkony hodnotila odborná porota: etnologičky Anna Séčová-Pintírová a Anna Medveďová-GaškováErvín Malina, hudobník.

Štylizovaný tanec Dobanovce – tretia cena

Štylizovaný tanec Dobanovce – tretia cena

Všetkých na zámku Zlatej brány na nádvorí Základnej školy Ľudovíta Štúra privítala Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka festivalu a Ustanovizne pre kultúru, informovanie a vzdelávanie Kultúrno-informačného strediska, ktoré sa i tentoraz podpísalo pod organizáciu tohto celomenšinového detského podujatia. V rámci otváracieho ceremoniálu sa prihovorili Miloš Vučević, primátor mesta Nový Sad, podpredseda pokrajinskej vlády Miroslav VasinA. Tomanová-Makanová. Medzi hosťami Zlatej brány bola Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, výborníci v mestskom a poslanci v pokrajinskom a republikovom zhromaždení, tiež predstavitelia miestnych spolkov, cirkví a združení.

Vykrojovaní malí Laliťania

Vykrojovaní malí Laliťania

Festival otvorili Miroslav Kolár, odmenený na prehliadke 3 x Ď v Starej Pazove, a členovia DFS Vienok st., ktorí získali striebornú plaketu na 54. hudobnom festivale detí Vojvodiny v Báčskej Topole.

Moderátormi boli: Hana Katarína Ďurovková, Kristína Madacká, Ema Francistyová, Alexander a Miroslav Kolárovci, Daniel Miháľ, Ľudmila a Daniela Zorjanové, Saša Čižmanský, Miroslav VrškaIvan Madacký.

Domáci krôčikovci

Domáci krôčikovci

Text na motívy Snehulienky napísal a réžiu mal na starosti Ján Privizer. Otvárací ceremoniál moderovala Svetlana Gašková, ktorá bola i asistentkou réžie. Na fujare hral Jaroslav Marčok.

Udelenie cien najúspešnejším autorkám choreografií

Udelenie cien najúspešnejším autorkám choreografií

Festival finančne podporili Mesto Nový Sad, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Nevystala pomoc priateľov festivalu, sponzorov a mediálnych partnerov.

Elena Šranková

 

 

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs