Návšteva Základnej školy Savu Šumanovića v Erdevíku

13.máj 2015

Návšteva Základnej školy Savu Šumanovića v Erdevíku

Erdevik1Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, v ktorej boli Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka rady, a Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM a predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, Ján Brna, predseda Výboru pre vzdelávanie, a Svetlana Zolňanová, koordinátorka VPV,  navštívila 7. mája ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku.

Cieľom návštevy bolo stretnutie s rodičmi žiakov z Ľuby, Bingule a Erdevíka, ktorí navštevujú tamojšiu školu a škôlku s cieľom pozdvihovania národného povedomia pri zápise detí do 1. ročníka do slovenskej triedy, ako aj pri vyjadrovaní sa rodičov žiakov v 5. ročníku, ktorí budú navštevovať hodiny slovenčiny ako materinského jazyka.

Delegáciu NRSNM privítala riaditeľka školy, tamojší učitelia a vychovávateľka. V Erdevíku je evidentný problém malého počtu detí v slovenských triedach, pričom v tejto chvíli pribudne iba 1 prvák.

Erdevik2Z týchto dôvodov NRSNM a MSS podporili škôlku a školu početnými didaktickými pomôckami a knihami. Obe tieto inštitúcie si ako prioritu vo svojej činnosti určili návštevu takýchto prostredí v rámci projektu Chcem byť žiakom v slovenskej triede, pričom sa bude dávať dôraz na posilnenie národného povedomia rodičov a detí v každom prostredí, kde žijú Slováci. Projekt podporuje aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

NRSNM

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs