Poseta osnovne škole u Erdeviku

13.maj 2015

Poseta osnovne škole u Erdeviku

Erdevik1Delegacija Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine koju su činili Ana Tomanova Makanova, predsednica Saveta, Katarina Melegova Melihova, predsednica Izvršnog odbora i predsednica Matice slovačke u Srbiji, Jan Brna, predsednik Odbora za obrazovanje i Svetlana Zolnjan, koordinatorka odbora, su 7. maja posetili OŠ “Sava Šumanović” u Erdeviku.

Erdevik2 Poseta je realizovana u okviru projekta “Hoću da budem đak u slovačkom odeljenju” koji ima za cilj podizanje nacionalne svesti kod roditelja i dece. U okviru ove posete je razgovarano sa roditeljima iz Erdevika, Ljube i Bingule. Osnovnoj školi su gosti u ime Nacionalnog saveta i Matice slovačke uručili brojne poklone. Projekat podržava Kancelarija za dijasporu u Bratislavi.

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine

 

 

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA “HLAS LJUDU” 21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 81/5, e-mail: nvu@hl.rs