Nedajú sa učičíkať

6.feb 2014

Nedajú sa učičíkať

Väčšina žiakov je hrdá na to, že chodia do tejto školy

Väčšina žiakov je hrdá na to, že chodia do tejto školy

Podľa národnostného zloženia obyvateľstva Padina sa zaraďuje medzi najslovenskejšie prostredia v Srbsku. Zároveň je to osada s najväčšou slovenskou základnou školou vo Vojvodine. A na to sú Padinčania právom hrdí. Školstvo v Padine má bohaté dejiny, ako aj sama dedina, ktorá je založená roku 1806. Základy súčasnej školskej budovy boli položené 12. apríla 1964. Zub času urobil svoje, ale v uplynulých niekoľkých rokoch vedenie školy robí na tom, aby ju vynovili a zmodernizovali. Napríklad na väčšej časti budovy vymenili strechu, staré okná nahradili plastovými. O najnovších prácach nám konkrétnejšie povedal riaditeľ školy Ladislav Petrovič.

Plný optimizmu: Ladislav Petrovič, riaditeľ školy

Plný optimizmu: Ladislav Petrovič, riaditeľ školy

– Od začiatku druhého školského polroku máme toalety čisté a nové od podlahy až po strop. Doslova, nielen obrazne. Totiž na základe uznesenia obecného zastupiteľstva z rozpočtu boli našej škole pridelené finančné prostriedky na investičnú akciu Údržba školských objektov, a to celkovo okolo milión a 600-tisíc dinárov. V rámci rekonštrukcie realizovanej od začiatku decembra do konca kalendárneho roka bola vykonaná ďalšia výmena okien, dverí, zrekonštruované bolo odvodové potrubie, vodovodná sieť, vymenené sú obkladačky, nainštalované je nové sanitárne vybavenie. V tejto investícii chceme postúpiť o ďalší krok: plánujeme vymeniť ešte starý kotol v školskej kotolni a parciálne nahradiť staré radiátory novými. Ak sa nám podarí, v nadchádzajúcom období zrekonštruujeme aj elektrickú sieť v celej budove.

Teda plánov je dosť a aká je situácia, keď ide o modernizáciu vyučovania?

– Môžeme sa pochváliť tým, že nám v uplynulom roku pribudla ďalšia interaktívna tabuľa. Máme ich teraz štyri a používa ich bezmála 600 našich žiakov, ktorí sa vyučujú po slovensky. Pomaličky, ale iste, stále viac tried spĺňa kritériá multimediálnosti. K tomu nám dosť pomáhajú aj sami rodičia. Väčšinou sú spokojní a oceňujú skutočnosť, že každý problém sa dá riešiť, nič sa nezmietne pod koberec. Kvitujú najmä objektívnosť. Dôležité je tiež si uvedomiť, že nie to, čo máme, ale to, čo vieme, je naším bohatstvom. Žiaci dosahujú pekné výsledky nielen vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj v mimoškolských aktivitách, o ktoré chceme u žiakov ešte zvýšiť záujem, najmä v oblasti ekológie. Sústavne pracujeme aj na upevňovaní dobrých vzťahov a spolupráci s inými školami v Kovačickej obci.

Aké sú predsavzatia vašej školy?

– Nie sme dokonalí, ale dobre si uvedomujeme, že ani nám nekvitnú len ruže. Je ešte veľa vecí, ktoré môžeme a máme zlepšovať. Vývoj školy nezastavíme, lebo to, čo stačí dnes, zajtra už nebude stačiť. Úspechy nás neučičíkajú, ale opačne, dajú nám podnet, aby sme v budúcom období pracovali ešte lepšie a ešte viac.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Anička Chalupová

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs