Nová konferenčná miestnosť v staropazovskom dome zdravia

14.sep 2016

Nová konferenčná miestnosť v staropazovskom dome zdravia

OLYMPUS DIGITAL CAMERADnes v Dome zdravia Dr. Jovana Jovanovića Zmaja v Starej Pazove slávnostne dali na použitie novú konferenčnú miestnosť, ktorá je upravená spoločnými silami s Obcou Stará Pazova.

Niekdajšia terasa na poschodí budovy je teraz novou miestnosťou, ktorá je klimatizovaná a vybavená zodpovedajúcim nábytkom. V nej sa budú konať schôdze a prednášky. Doteraz táto ustanovizeň takýto väčší a adekvátny priestor na poriadanie zasadnutí a prednášok nemala.

Ako uviedol na slávnosti Dr. Aleksandar Omerović, riaditeľ Domu zdravia, edukácia zdravotníckych pracovníkov je veľmi dôležitá v každedennom poskytovaní služieb občanom Staropazovskej obce, a preto takúto miesnosť nevyhnutne potrebovali.  

Slávnosti sa zúčastnil i predseda obce Đorđe Radinović, ktorý pripomenul, že tamojšia lokálna samospráva aj naďalej bude v súlade s možnosťami a potrebami ustanovizne vkladať do domu zdravia. Roku 1976 Dom zdravia v Starej Pazove dostal svoj súčasný názov – Dr. Jovana Jovanovića Zmaja a všetci, ktorí pobudnú v novej konferenčnej miestnosti, si budú môcť pozrieť i kúsok z dejín – portrétové fotografie riaditeľov v uvedenom období.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs