Otváranie nových horizontov

14.sep 2016

Otváranie nových horizontov

Vstupný prejav mal Michael Davenport

Vstupný prejav mal Michael Davenport

Amfiteáter Rektorátu Univerzity v Novom Sade bol dnes dejiskom konferencie zaoberajúcej sa príkladmi dobrej praxe a novými možnosťami na projektové aktivity financované z európskych fondov.

Časť pracovného predsedníctva

Časť pracovného predsedníctva

Otvárajúc podujatie vedúci Delegácie EÚ v Srbsku Michael Davenport osobitne ocenil význam najväčšieho výskumného a inovačného programu únie Horizont 2020, počítajúceho s prostriedkami v sume niekoľko desiatok miliárd eur. Hovoril o spätosti vedy a trhu, taktiež o význame objavov, inovácií a vedy pre rast konkurencieschopnosti, tým aj pre celkovú  ekonomiku.

Účastníci boli nielen z univerzity

Účastníci boli nielen z univerzity

Rektor Univerzity v Novom Sade prof. Dr. Dušan Nikolić ozrejmil jej súčasné plány, oznamujúc, že univerzita bude v príprave európskych projektov mať  odteraz oveľa aktívnejšiu úlohu, čiže v tom už nemieni byť servisom niektorých iných.

Na konferencii, na ktorej sa zúčastnili i početní výskumníci, vedeckí pracovníci a projektoví manažéri, boli prezentované viaceré úspešné európske projekty realizované u nás, vymenené skúsenosti medzi ich autormi a aktérmi a stanovené možnosti našej budúcej účasti vo významnom európskom programe.

Podujatie spoločnými silami usporiadali EU Info Point v Novom Sade, Pokrajinský sekretariát pre vysokoškolské vzdelávanie a vedeckovýskumnú činnosť a Univerzita v Novom Sade.

                                                                 Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs