NOVÉ KNIŽNÉ VYDANIA

13.jún 2013

24kniznica

NOVÉ KNIŽNÉ VYDANIA V KNIŽNICI ŠTEFANA HOMOLU V BÁČSKOM PETROVCI. Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu má rozbehnutú viacročnú spoluprácu s knižnicami v Báčskom Petrovci, Starej Pazove a Kovačici. Venovaním najnovších knižných vydaní ustanovizeň každý rok prispieva k obohateniu ich knižničného fondu. V stredu 5. júna novými knihami obohatili fond Knižnice Štefana Homolu v B. Petrovci. Vzácny dar pozostával nielen z najnovších kníh, ale aj zviazaných  minuloročných čísel týždenníka Hlas ľudu a časopisu Vzlet. Na znak vďaky knižnica umožní všetkým zamestnancom NVU Hlas ľudu bezplatne využívať knižničné fondy. Na snímke: Riaditeľka knižnice Jarmila Stojimirovićová a riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak počas odovzdávania kníh.

J. Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs