Novinky z agrosektoru na rok 2015

29.dec 2014

Novinky z agrosektoru na rok 2015

Na začiatku nového roku sa obyčajne bilancuje, hodnotí, premýšľa a zároveň sa robia plány pre nastávajúce obdobie. Aj Ministerstvo poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbska pripravilo zopár noviniek, ktoré nie každého potešia. Šetrenie zasiahlo aj tento rezort.

Ministerka poľnohospodárstva Snežana Bogosavljevićová-Boškovićová (foto: www.rtv.rs)

Ministerka poľnohospodárstva Snežana Bogosavljevićová-Boškovićová (foto: www.rtv.rs)

Ministerka poľnohospodárstva Snežana Bogosavljevićová-Boškovićová v polovici decembra vyhlásila, že poľnohospodárom boli vyplatené všetky finančné prostriedky určené na subvencie za rok 2014. V roku 2015 budú subvencované plochy iba do 20 hektárov a dotácie na zakúpenie štátnej poľnohospodárskej pôdy nebudú. Podľa navrhovaného rozpočtu v porovnaní s rokom 2014 poľnohospodárstvo dostane o 10 % menej finančných prostriedkov. Celkové subvencie pre poľnohospodárstvo budú v roku 2015 znížené približne o šesť miliárd dinárov.

Dobrá správa je, že v Srbsku sa po desaťročnom čakaní konečne otvorí Národné referenčné laboratórium. Prvé skúšky by mali byť urobené začiatkom roka 2015. S prácou najskôr začne fytosanitárne laboratórium, ktoré sa bude zaoberať analýzami rastlín, osivového a sadivového materiálu. Laboratórium je plne vybavené a s prácou by malo začať už čoskoro. Takmer ukončené je aj vybavenie chemického laboratória na analýzu čerstvého mlieka.

Na ministerstve očakávajú, že koncom roka 2015 by domáce poľnohospodárstvo mohlo mať k dispozícii 175 miliónov eur z predprístupových fondov Európskej únie. Ministerstvo už pripravilo program, ktorý Európska komisia schválila. Ide o IPARD program, ktorého prostriedky sú určené na rurálny rozvoj. Domáci poľnohospodári, pre ktorých budú organizované rôzne edukácie, budú sa môcť uchádzať so svojimi projektmi o finančné prostriedky z tohto programu.

Foto: www.ipravda.sk

Foto: www.ipravda.sk

Treba pripomenúť, že od 1. januára 2015 sú otvorené hranice pre dovoz mnohých poľnohospodárskych výrobkov – mlieko, kŕmniky, brojlery,… Uvidíme, ako to bude vplývať na domáci trh, ale predovšetkým na domácich výrobcov.

Od 1. januára 2015 je taktiež platný Zákon o financovaní poľnohospodárskej výroby, ktorý má zabezpečiť stabilný systém financovania, ktorý má umožniť poľnohospodárom jednoduchšie a výhodnejšie získanie financií vtedy, keď sú im najpotrebnejšie. Zákon o financovaní a zabezpečení financovania poľnohospodárskej výroby bol schválený 25. novembra 2014. Tento zákon by mal zabezpečiť poľnohospodárom jednoduchší prístup k zdrojom financovania pred sejbou poľnohospodárskych plodín. Ide o krátkodobé finančné pôžičky, kreditorom môžu byť komerčné banky a spracovatelia. Úvery sa budú môcť podľa dohovoru splácať peňažne alebo tovarom.

Ministerstvo poľnohospodárstva vyzýva majiteľov poľnohospodárskych gazdovstiev, aby sa stali súčasťou srbského systému vedenia účtovníckych údajov (FADN) a spolu so svojimi poradcami začali s evidenciou svojich výdavkov a príjmov. FADN systém zabezpečuje identifikáciu pozitívnych a negatívnych faktorov podnikania prostredníctvom neustáleho sledovania príjmov, výdavkov a zisku. Na základe spracovania týchto údajov poľnohospodári sa môžu rozhodnúť o ďalších krokoch pre úspešnejšie a produktívnejšie podnikanie svojich gazdovstiev. Účasť v tomto systéme je dobrovoľná. Všetky potrebné informácie vám poskytnú oblastné Poľnohospodárske odborno-poradenské služby.

Ľubica Sýkorová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs