Novoročné radosti v Kulpíne

31.dec 2013

Novoročné radosti v Kulpíne

Zvonivé pesničky zaspieval školský chór pod vedením učiteľky hudby Olivery Gabríniovej a v sprievode Vladimíra Zimu

Zvonivé pesničky zaspieval školský chór pod vedením učiteľky hudby Olivery Gabríniovej a v sprievode Vladimíra Zimu

Detská radosť, šantivosť a smiech sa rozliehali kulpínskym Domom kultúry v nedeľu 22. decembra. Sieň tohto kultúrneho stánku, len málokedy využitá, tentoraz bola celkom plná. Program Novoročné radosti bol ladený k vianočným a novoročným sviatkom, ale venovaný bol i babkám a dedkom, lebo mal i prvky tradičného programu Slnečná jeseň života.

  Najprv javisko patrilo najmladším, škôlkarom z kulpínskej Včielky, potom žiakom všetkých ročníkov ZŠ Jána Amosa Komenského. Potešili mnohopočetné obecenstvo pesničkami, hudbou, vinšmi, recitáciami, tancom. Žiaci so svojimi učiteľmi pripravili páčivé výstupy a ich snahu obecenstvo vedelo odmeniť potleskom.

K. G.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs