Druhé výročie folklórnej činnosti

31.dec 2013

Členovia Kultúrno-umeleckého a športového spolku Branka Radičevića v Kysáči v sobotu 21. decembra 2013 vo veľkej sále KIS mali druhý výročný koncert. Svojou prítomnosťou ho poctili mnohí hostia, početné obecenstvo, ako i priateľské a hosťujúce kultúrno-umelecké spolky zo susedných dedín Rumenky a Stepanovićeva, ale aj z Kraljeva a zo Slovenska, z Fiľakova, a vystúpili i tanečníci KIS Kysáč. Spolok Branka Radičevića pôsobí štyri roky a je prvým srbským spolkom založeným v Kysáči. Práca folklórnej sekcie sa rozprúdila pred dvomi rokmi a okrem vystupujúceho súboru, ktorý počíta 17 členov, predstavila sa aj prípravná skupina, v ktorej tancuje 25 detí. Počas uplynulých dvoch rokov folkloristi tohto spolku vystupovali 25-krát. V tomto roku sa predstavili aj v zahraničí, na festivale Ohridsko sunce. Ako na koncerte vyzdvihli, za úspechy vďačia choreografovi Savovi Vunićovi a vedúcemu orchestra Draganovi Petrovićovi. Predseda spolku Dragoljub Kovačević v príhovore spomenul, že do spolku, ktorý sídli v starej školskej budove v Tankosićeve, chodí 100 detí, ktoré sa snažia vychovávať v duchu pravých ľudských hodnôt a v prospech celej spoločnosti. Snažia sa ich vytrhnúť z nerestí ulice a kaviarničiek a vytvoriť im čoraz lepšie podmienky na kultúrne a športové aktivity, za čo majú porozumenie tak u rodičov, ako i v prostredí a vo vedení Miestneho spoločenstva.

E. Š.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs