O bezpečnosti v doprave

15.mar 2018

O bezpečnosti v doprave

Dnes na iniciatívu Rady Miestneho spoločenstva Kysáč bola v Klube poľnohospodárov prednáška z oblasti bezpečnosti v doprave.

Predstaviteľ dopravnej polície Dragan Mićić (v strede)

Prítomných vyše tridsiatich poľnohospodárov privítal Vladimír Peťkovský, predseda Klubu poľnohospodárov. Z dopravnej policajnej stanice Západ v Novom Sade na tomto stretnutí bol Dragan Mićić, zástupca veliteľa. V stredobode pozornosti boli problémy týkajúce sa poľnohospodárskej mechanizácie v doprave na začiatku sezóny poľných prác.

Úvodom stretnutia s kysáčskymi poľnohospodármi D. Mićić upozornil, že treba prihliadať na konzumáciu alkoholu, čiže vyhýbať sa mu počas jazdy. Predovšetkým preto, že sú poľnohospodárske stroje trochu iných rozmerov než iné vozidlá v doprave.

Treba prihliadať aj na svetelnú signalizáciu, čiže na to, aby stroje boli viditeľné, najmä v noci. Správna signalizácia je najdôležitejšia predovšetkým pre bezpečnosť samotných poľnohospodárov, ale aj druhých účastníkov v doprave.

Ako jeden z problémov na začiatku poľnohospodárskej sezóny predstaviteľ dopravnej polície spomenul motocyklistov. Na nich treba dať pozor najmä pri zapojovaní sa do dopravy z vedľajších poľných ciest na hlavné.

Časť prítomných poľnohospodárov

Otázky prítomných sa vzťahovali na rotačné svetlá, čiže na ujasnenie kedy majú byť zapojené? Ako bolo počuť toto svetlo musí byť záväzne zapojené v tom prípade, keď traktor má hoci aký príves.

Tolerancia v niektorých prípadoch

Čo sa týka rozmerov poľnohospodárskych strojov tolerancia zo strany dopravnej polície jestvuje, ale aj odporúčanie, aby sa čím viacej jazdilo vedľajšími cestami a vyhýbalo sa hlavným cestám. Keď sa tomu nemožno vyhnúť treba dbať na bezpečnosť iných účastníkov v doprave.

Keď ide o dopravné doklady, poľnohospodári zvyknú so sebou do poľa nosiť iba fotokópie. Ako však povedal D. Mićić nikto im nemôže ručiť, že v takomto prípade nebudú trestaní.

Predstaviteľ dopravnej polície prízvukoval aj problém vynášania blata na cesty, čo je trestné. Lebo je poľnohospodár povinní očistiť tak blato ako i všetky predmety a substancie, ktoré traktorom alebo prívesným strojom vynesie na cestu. Prítomní boli mienky, že je to nemožné, najmä v sezóne poľných prác. Mali viacero návrhov ako doriešiť tento problém, ale sú si vedomí, že sú na to potrebné prostriedky a pomoc lokálnej samosprávy.

Hovorilo sa aj o iných situáciách v doprave, ale sa upozornilo aj na frekventovanosť nákladných vozidiel v Ulici Vojvodinskej. Informovalo sa i o tom ako sa správať a jazdiť v kruhovom objazde.

Ako bolo počuť zo slov predstaviteľa dopravnej polície s kysáčskymi poľnohospodármi nie sú problémy. Napriek tomu, dožadovali sa takémuto stretnutiu a rozhovoru, čo nebol prípad s okolitými dedinami.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs