Digitálne technológie a nové generácie

16.mar 2018

Digitálne technológie a nové generácie

Včera večer sa v Média centre Vojvodiny uskutočnil okrúhly stôl na tému Digitálne technológie a nové generácie. Záverom diskusie bolo, že sa verejné servisy musia prispôsobiť mladým, lebo je to publikum, ktoré strácajú.

Mladšie publikum zanedbané

Dubravka Valićová-Nedeljkovićová a Nevena Krivokapićová, ktorá moderovala okrúhly stôl

O tom hovorila Klara Kranjcová, hlavná a zodpovedná redaktorka O rádia, ktoré je práve mládežnícke a patrí k Rádio-televízii Vojvodiny. Podľa nej, v roku keď rádio vznikol v roku 2014, to bol veľký krok dopredu verejného servisu. „Verejný servis, aby v úplnosti splnil svoje poslanie, mal by prvý uznať, že je mladšie publikum zanedbané, a že je to publikum, ktoré stráca a že sa musí preorientovať na iné platformy,“ povedala Kranjcová. Tiež vyzdvihla, že je O rádio teraz päť krokov späť, ako čo bolo pred dvoma rokmi a malo by byť šesť krokov vpred, lebo na rozvoj médií vplývajú zmena moci, či zmena redaktorskej politiky.

Dubravka Valićová-Nedeljkovićová sa zhodla, že by sa mediálne obsahy mali prispôsobiť

Daško Milinović bol tiež jeden z účastníkov

mladým, ktorí sú technologicky vyspelejší, ale že potom dôležitú úlohu má zohrať mediálna gramotnosť. „Oni sú technologicky vyspelejší, ale nevedia čo znamená kritický pozorovať obsah. Symbióza dospelosti a závislosti mladých od nových technológií by mohla dať jeden nový kreatívny obsah,“ vyhlásila Valićová-Nedeljkovićová.

Okrúhly stôl je časťou projektu Populizmus a médiá. Organizovali ho Fakulta dramatických umení v spolupráci s Vydavateľstvom Clio a Média centrom Vojvodiny, s podporou Nadácie pre otvorenú spoločnosť a Misie OEBS-u v Srbsku.

D. BEREDIOVÁ
D. BEREDIOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs