K budúcemu zákonu o klimatických zmenách

16.mar 2018

K budúcemu zákonu o klimatických zmenách

Prvá sesia verejnej debaty k návrhu zákona o klimatických zmenách sa konala na pôde Pokrajinského ústavu pre ochranu prírody v Novom Sade

Prvú verejnú diskusiu o predbežnom návrhu zákona o klimatických zmenách dnes v Pokrajinskom ústave pre ochranu prírody v Novom Sade otvoril minister ochrany životného prostredia Goran Trivan. Budúci zákon má zosúladiť domáce zákonodarstvo s právnymi smernicami Európskej únie a Dohodou Spojených národov o zmene klímy podpísanej v Paríži roku 2015.

Zákon o klimatických zmenách určí systém monitoringu, informovania a verifikácie (MPB) údajov významných pre oblasť klimatických zmien a predpíše jeho nasadenie. Mal by sa stať kľúčom pre udržateľné plánovanie a zníženie emisie plynov vytvárajúcich skleníkový efekt (GHG) a regulovať prispôsobovanie na pozmenené klimatické podmienky.

Stratégia a plány

Minister Goran Trivan

Minister Trivan ozrejmil stratégiu a plány srbskej vlády na pláne čelenia klimatickým zmenám. Pripomenul, že Srbsko je, s ohľadom na polohu na planéte, jedna z najzraniteľnejších oblastí. Preto musí urýchlene pripraviť adekvátne opatrenia. Ako podčiarkol: „zmeny budú rýchle a budú sa urýchľovať; každý mesiac, každý rok, ktorý utratíme – bude drahý!“  

„Ani jedna spoločnosť nemôže spieť k pokroku bez spolupráce s civilným úsekom“ povedal Trivan a dodal: „Preto v tomto roku zabezpečíme dvakrát viacej peňazí pre organizácie civilnej spoločnosti.“ Vyzval všetky organizácie a jednotlivcov, ktoré majú čo k veci povedať, aby maily s poznámkami, kritikami a návrhmi zaslali na ministerstvo, ktoré vedie.

Dragan Đurica (zľava), Brankica Tabaková, Jasmina Jovićová, Goran Trivan, Andrej Bojić, Danijela Božanićová a Slavica Stojanovićová pri prezentácii návrhu budúceho zákona

Výzvu v tomto zmysle zopakovala aj Danijela Božanićová, vedúca úseku pre klimatické zmeny v Ministerstve energetiky, rozvoja a ochrany životného prostredia. Hovoriac o jednotlivých statiach návrhu zákona o klimatických zmenách, podčiarkla, že podstata jeho uplatnenia je v otvorenom informovaní o realizácii prijatých opatrení. Podotkla, že budúci zákon zakotví všeobecný záujem Srbska, preto je dôležité, aby sa k nemu dospelo cestou konsenzu.

Predseda Ekologického hnutia Vrbasu Ratko Đurđevac v diskusii prízvukoval, že návrh zákona neurčuje odvracajúce tresty. Navrhol založenie medziúsekového telesa, ktoré by sprostredkúvalo spoluprácu všetkých relevantných úsekov.

Prípravu zákona upravujúceho oblasť klimatických zmien vedie Ministerstvo ochrany životného prostredia. Sada sesií verejnej debaty sa ukončí 20. apríla a zákon má schváliť Národné zhromaždenie Srbska. Kvalitné poznámky a návrhy možno zaslať v mailoch na nasledujúce adresy: www.ekologija.gov.rs a: danijela.bozanic@ekologija.gov.rs

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs