Spolok žien v Lugu oslávil tretie narodeniny

18.mar 2018

Spolok žien v Lugu oslávil tretie narodeniny

V Slovenskom spolku žien Usilovné včielky Lug v sobotu bolo veselo. Členky združenia si totiž pripravili zábavu, ktorá bola oslavou tretieho výročia ich úspešného pôsobenia, ale zároveň aj príležitostnou zábavou ku nedávnemu Medzinárodnému dňu žien.

Slovenský spolok žien v Lugu bol založený roku 2015, a tentoraz na zábavu do Lugu prišli aj predstaviteľky spolkov žien z Báčskeho Petrovca, Hložian, Dobanoviec, Silbaša, ako aj z neďalekého chorvátskeho Iloka. Pripravený bol príležitostný program a na zábavu prišlo asi 80 hostí.

Zábavu spríjemnili najmladší

Predsedníčka SSŽ Usilovné včielky Lug Nataša Rojková

V otváracej časti stretnutia spolkov žien v Lugu sa najprv prihovorila predsedníčka SSŽ Usilovné včielky Lug Nataša Rojková. Zdôraznila, že sú všetky členky hrdé na svoju činnosť a aktivity, ale predsa musela konštatovať, že sa počet členiek znižuje.

Som hrdá a cítim sa veľmi príjemne, ale mi je ľúto, že nás je teraz v spolku menej, ako na začiatku. Keď sme spolok založili, myslela som si, že nás stále bude viac, ale tak nie je. Ľudia odchádzajú na Slovensko a do iných miest za prácou a to je základná príčina aj menšieho počtu členiek v spolku“ – uviedla Nataša Rojková.

Po jej príhovore Vera Bažaľová z Lugu spolu s členkami SSŽ Usilovné včielky zaspievali pieseň, ktorej autorkou textu je práve ona a potom sa predstavili aj lužskí škôlkari.

Recitovali básničky venované mamám, zaspievali pesničky, zatancovali, ba pripravili aj divadielko, ktoré pripravili s vychovávateľkou Jarmilou Melegovou.

Keteňová (zásterová) výstava

Predsedníčka Kultúrno-umeleckého spolku Mladosť Lug Anna Čelovská prečítala príspevok o postavení žien v súčasnej spoločnosti. Po jej príhovore organizátorky a hostia odišli pozrieť na výstavu, ktorú Usilovné včielky pripravili práve pri príležitosti sobotných osláv.

Bohatá a krásna výstava

Ide o výstavu ľudového kroju, presnejšie ketení či záster. Podľa slov predsedníčky spolku Nataše Rojkovej, podarilo sa im nazbierať viac ako sto exponátov.

„Som rada, že sa nám podarilo nazbierať toľko krásnych záster, je to veľký poklad! Bolo veľmi namáhavo zozbierať zástery, ale uznávam, že to bola práca veľmi milá. Behali sme po povalách, pátrali, nazbierali, oprali a nakoniec pripravili výstavu“ – s úsmevom komentovala Nataša Rojková.

Po príležitostnom programe a večeri nasledovali tanečná zábava a tombola, takže oslavy Slovenského spolku žien Usilovné včielky Lug ozaj prebiehali vo veselej nálade a príjemnej atmosfére.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.