O súbehoch pre riaditeľov komunálnych podnikov

28.apr 2017

O súbehoch pre riaditeľov komunálnych podnikov

Na dnešnom zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad výborníci rokovali o 31 bodoch rokovacieho programu.

Rozhodli, aby sa vypísali verejné súbehy pre riaditeľov v siedmych verejno-komunálnych podnikoch. Ide o podniky Vodovod a kanalizácia, Tržnica, Gradsko zelenilo, Čistoća, Informatika, Put a Športovo-podnikateľské stredisko Vojvodina.

K rozhodnutiu o vypísaní súbehov prišlo preto, že uplynul rok od vymenovania terajších úradujúcich riaditeľov v týchto mestských podnikoch.

Vo výborníckych laviciach

Kritické slová na vypisovanie súbehov adresovali výborníci z radov SRS, DS a hnutia Už bolo dosť! Ich mienka je, že sa len zopakuje situácia, keď za riaditeľov boli vymenovaní členovia SNS a koaličných partnerov. Ako poukázali urobilo sa tak aj na dnešnom zasadnutí, keď za riaditeľku Strediska pre sociálnu prácu vymenovali Dobrilu Čačiju, doterajšiu úradujúcu riaditeľku tohto strediska.

Aj o regulačných plánoch

Ináč okrem vymenovanie tejto riaditeľky na zasadnutí mestského parlamentu vymenovali členov školských výborov v niekoľkých školách, tiež členov správnych a dozorných rád v kultúrnych ustanovizniach, agentúrach a podnikoch.

Schválili podrobný plán regulácie časti Vojinovo v Sriemskej Kamenici, zmeny plánu generálnej regulácie Futogu, vypracovanie podrobného plánu regulácie priestoru v predĺžení Leptirovej ulice vo Veterniku a vypracovanie zmien plánu generálnej regulácie Bukovca.

V stredobode pozornosti výborníkov boli i zmeny rozhodnutia o lokálnych komunálnych poplatkoch, zmeny rozhodnutia o verejných parkoviskách na území Nového Sadu a správy o vlaňajšom podnikaní a investičných aktivitách niektorých komunálnych podnikov.

Vlaňajšiu správu o práci Bytovej agentúry ako i o práci Pravobranilaštva Mesta Nového Sadu tiež schválili. Rokovali aj o programe práce a rozvoja Domu zdravia Novi Sad na tento rok.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs