O verejných podnikoch a ustanovizniach

20.jún 2013

Na úvod 11. zasadnutia Zhromaždenia obce Plandište v stredu 12. júna predseda ZO Rade Klašnja oboznámil výborníkov, že výbornícka skupina SPS zo svojich radov vyradila výborníčku Nadu Luncovú preto, že sa správa mimo rozhodnutí skupiny.

V pokračovaní výborníci jednohlasne schválili rozhodnutie o ochrane prírodných pamiatok Starý park vo Veľkom Gaji a Park kaštieľa Jagodićovcov na rovnomennom sálaši neďaleko Hajdušice. Bez väčších poznámok jednohlasne schválili správy o práci v minulom roku a programy práce na tento rok: Strediska pre sociálnu prácu, Historického archívu v Belej Crkve a Obecnej knižnice. Riaditeľke Obecného kultúrno-vzdelávacieho strediska Vuka Karadžića Vesne Jaćovićovej opozícia vyčítala, že z finančných častí správy a programu práce nevidieť, na ktoré účely vlani trovili prostriedky pridelené z obecného rozpočtu, a ako ich mienia troviť v tomto roku. Odznela sugescia, aby stredisko kultúrne programy usporiadalo aj v iných osadách, a nie iba v Plandišti, s čím riaditeľka súhlasila. Zároveň sa zaviazala, že pripraví podrobnú finančnú správu a finančný plán. Vládnuca väčšina však aj takéto, podľa opozície nekompletné, dokumenty schválila. Opozícia bola zdržaná.

Najväčším problémom Domu zdravia 1. októbra v Plandišti okrem chronického nedostatku peňazí je nedostatok lekárov. Riaditeľ Dr. Josif Musta vysvetlil, že na sklonku minulého roku v DZ bolo zamestnaných iba 6 lekárov všeobecnej medicíny. Vo februári toho roku vďaka finančnej pomoci obce zamestnali ešte jedného. Ak Ministerstvo zdravotníctva kádrovým plánom na rok 2013 dovolí zamestnať ešte dvoch, bude ich spolu 9. Podľa európskych štandardov, ktorými sa riadi ministerstvo, na necelých 10 000 plnoletých občanov viac od toho počtu ani nemožno zamestnať. Problém je však v tom, že 9 lekárov nepostačí, aby každá dedina mala svojho lekára, lebo občania žijú v 12 dedinkách. Z tých dôvodov iba v Plandišti ordinujú traja lekári v dvoch zmenách, pokým v ostatných osadách, v závislosti od veľkosti, lekár ordinuje raz až trikrát v týždni. Z opozičných výborníckych lavíc odzneli poznámky, že problém dodatočne komplikujú jednotliví nezodpovední lekári, ktorí ordináciu opúšťajú pred vypršaním pracovného času a pred ordináciou nechajú nevyšetrených pacientov?! Riaditeľ DZ uznal, že o tom nevie nič. Prisľúbil však, že upozorní lekárov. Správu o činnosti a program práce Domu zdravia výborníci jednohlasne schválili, rovno tak ako nemali námietky ani na prácu OO Červeného kríža a DJKP Polet.

Rozprava o činnosti MS Plandište však otvorila polemiku o fungovaní MS, neúčelovom trovení prostriedkov pridelených z fondov APV, (ne)uskutočnených verejných obstarávaniach na výstavbu otrasových dráh a rovnanie poľných ciest… Celkom na záver zhromaždenie väčšinou hlasov odmietlo návrh predsedu OV SNS Gorana Donevského, aby zhromaždenie odsúdilo Deklaráciu o ochrane ústavných a zákonných práv APV. Opozícia o tejto otázke bola zdržaná.

vlh  

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs