Prijatie pre darcov krvi

20.jún 2013

Svetový deň darcov krvi si v piatok 14. júna pripomenuli aj v Obci Stará Pazova. Pri tejto príležitosti predseda obce Đorđe Radinović usporiadal v Zhromaždení obce prijatie pre darcov a predstaviteľov tamojšej Obecnej organizácie Červeného kríža. Medzi prítomnými boli aj tí, ktorí krv darovali viac ako 100-krát.

„Je mi veľkou cťou sedieť s ľuďmi, ktorí sú ochotní darovať svoju krv, aby zachránili mnohé životy. Do vašich nadchádzajúcich akcií sa zapojím aj ja a aktuálna lokálna moc vám bude k dispozícii,“ pripomenul okrem iného predseda Radinović.

„Ľudská krv je nenahraditeľná a darcovstvo krvi je privilégium zdravých ľudí. Na tento rok sme si naplánovali uskutočniť 30 akcií darcovstva krvi. Zúčastníme sa aj v Letnej kampani darcovstva krvi, za čo sme v minulom roku získali osobitné uznanie z Inštitútu pre transfúziu krvi v Belehrade,“ akcentoval M. Skoko, tajomník OOČK Stará Pazova.

V Staropazovskej obci darcovstvu krvi venujú osobitnú pozornosť a pre týchto ľudí s veľkým srdcom sa zabezpečuje pobyt v kúpeľoch a organizujú sa aj výlety. V tomto roku uskutočnili 13 akcií dobrovoľného darcovstva krvi. Drahocennú tekutinu darovalo úhrnne 578 osôb a Staropazovská obec patrí medzi nepočetné obce, v ktorých aktivity dobrovoľného darcovstva krvi majú tendenciu vzrastu.

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs