`Obrátené` slovenské súčasné umenie v Novom Sade

18.dec 2015

`Obrátené` slovenské súčasné umenie v Novom Sade

Foto: V. Dorčová-Valtnerová

Foto: V. Dorčová-Valtnerová

Včera večer v Novom Sade otvorili výstavu pod názvom Obrátené – Reveresed – Slovenské súčasné umenie kurátorov Zuzany Pacákovej a Vladimíra Beskida.

Výstavný projekt Obrátené – Reversed tvorí 12 medzinárodne afirmovaných slovenských umelcov mladšej a strednej generácie, ktorí v Galérii súčasného umenia Vojvodiny v Novom Sade do 3. februára predstavujú svoj zorný uhol súčasného vizuálneho umenia Slovenska.

Ako na otvorení výstavy pripomenuli aj riaditeľka novosadského múzea Sanja Kojićová Mladenovová, ale aj kurátor výstavy Vladimír Beskid a pokrajinský tajomník pre kultúru Slaviša Grujić, ide o výmennú výstavu, ktorá je reflektom predtým absolvovanej výstavnej návštevy vojvodinského múzea súčasného umenia v Košiciach.

Pokrajinský tajomník pre kultúru Slaviša Grujić pri otvorení výstavy (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Pokrajinský tajomník pre kultúru Slaviša Grujić pri otvorení výstavy (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Na tejto výstave je predstavené vizuálne cítenie 12 slovenských umelcov a to Erika Bindera, Andreja Dúbravského, Viktora Freša, Mateja Gavulu, Jany Kapelovej, Mareka Kvetana, Denisi Lehockej, Ilony Németh, Romana Ondáka, Milana Tittela, Jána Triašku a Olji Triaškovej Stefanovićej.

– Ide o autentické reflektovanie súčasnosti a formovanie vlastných inverzných situácií a implatovaných “art vírusov”, ktoré útočia už ustálené predstavy a stereotypy v spoločnosti, – priblížil koncepciu výstavy Reversed jej kurátor Vladimír Beskid.

 

Výstavný koncept analytickosťou vzbudzuje formovanie vlastného umeleckého jazyka, zdvojeného kódu, dokonca aj slangu – za pomoci preferovania média objektu, inštalácie a videa.

Fotografie Olje Triaškovej Stefanovićovej a návštevníci (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Fotografie Olje Triaškovej Stefanovićovej a návštevníci (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Idea celkovej výstavy, či teda každého jedného vizuálneho diela, ktoré si možno pozrieť v Novom Sade je vytvárať živé, vizuálne nekontrolované prostredie oproti anestetickej politickej realite v masových médiách a mainstreame. Téma viac než aktuálna aj pre našu srbskú, resp. slovenskú vojvodinskú (krutú) realitu.

Aj touto výstavou, ktorú podporuje Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie, Ministerstvo kultúry a informovania Srbska a Ministerstvo kultúry Slovenska sa potvrdilo, že umenie spája všetkých ľudí univerzálnym jazykom, ktorý počuť hlasno, aj keď je ticho.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs