V MOMS V KOVAČICI: Oslava k výročiu obnovenia činnosti

18.dec 2015

V MOMS V KOVAČICI: Oslava k výročiu obnovenia činnosti

Včera večer v sieni cirkevného zboru Kovačica I príležitostným programom oslávili 25. výročie obnovenia činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Kovačici.

Hostia svojím prednesom zveličili slávnosť kovačických matičiarov (na snímke: členovia MKZ Skala a M. Kováčová, predsedníčka MOMS)

Hostia svojím prednesom zveličili slávnosť kovačických matičiarov (na snímke: členovia MKZ Skala a M. Kováčová, predsedníčka MOMS)

Po hymnickej piesni Po nábreží koník beží…, ktorú zaspievali členovia mužského Komorného zboru Skala pod vedením Pavla Tomáša st., učiteľa hudby , slávnosť otvorila a hostí pozdravila Mária Kováčová, predsedníčka MOMS Kovačica. Za prítomnosti početných hostí, ako domácich, tak i tých spoza chotára (z Aradáča, Bieleho Blata, Zreňanina,Vojlovice a Báčskeho Petrovca), kovačickí matičiari Katarína Stanová, prof. vo výslužbe, Ján Tomáš a Ján Dišpiter sprítomnili dejiny a činnosť tohto 25-ročného MOMS.

V programe účinkovali: cirkevné spevokoly cirkevných zborov Kovačica I a II, príležitostnými básňami k slávnostnejšiemu ovzdušiu prispeli žiačky kovačickej ZŠ a prof. Mária Kotvášová-Jonášová.
Na slávnostnom zasadnutí odzneli aj príhovori hostí: Kataríny Melegovej-Melichovej, predsedníčky Matice slovenskej v Srbsku, vznešeného pána Pavla Sklenára, seniora banátskeho a farára cirkevného zboru Kovačica I, Zuzany Lenhartovej a Jána Husárika, predsedu Obce Kovačica.

 Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs