Ocenenia pre divadelníkov z Kovačice a Kysáča

15.apr 2018

Ocenenia pre divadelníkov z Kovačice a Kysáča

Divadelní ochotníci z Kovačice a Kysáča získali ocenenia na 21. ročníku Festivalu Aničky Jurkovičovej na Slovensku.

Udelenie cien

Festival prebiehal v dňoch 7. – 10. apríla v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom. Je to celoslovenská prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov s inscenáciami slovenskej a svetovej dramatickej tvorby, mapujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti a v divadelnom umení.

Potlesk laureátom

Tohto roku sa na divadelných doskách v Novom Meste nad Váhom počas štyroch dní predstavilo päť súborov, tri zo Slovenska a dva zo Srbska. Divadelný súbor KC Kysáč, ktorý na Festivale pravidelne vystupuje, sa predstavil hrou C. Raia Zmizni od svojej ženy v réžii Jána Privizera. Divadlo VHV scéna Kovačica zahralo Dr. od Branislava Nušića v réžii Danky Tomanovej. Do Nového Mesta nad Váhom Kovačičania postúpili ako víťazi vlaňajšieho Festivalu Zuzany Kardelisovej, ktorý organizuje KC Kysáč.

Laureátom festivalu – Divadlo VHV scéna Kovačica

Slávnostné ukončenie 21. ročníka Festivalu Aničky Jurkovičovej bolo v utorok 10. apríla, keď vyhlásili výsledky a udelili ocenenia jednotlivým ochotníckym divadelným súborom. Laureátom festivalu je Divadlo VHV scéna Kovačica.

Ako informuje Ján Privizer z Kysáča oba divadelné kolektívy, kysáčsky a kovačický, získali Ocenenie za šírenie slovenskej kultúry v zahraničí. Kovačickí divadelníci získali i Cenu za výber hry s aktuálnym posolstvom. Kysáčan Miroslav Kolár dostal Cenu za najlepšiu mužskú postavu.

Ináč oba divadelné súbory spoločne cestovali na Slovensko. Cestovné trovy vyfinancovalo Mesto Nový Sad, čo sprostredkovalo Kultúrne centrum Kysáč.

Ako režisér Privizer spomína, na tohtoročný festival Zuzany Kardelisovej zo Slovenska, z Festivalu Aničky Jurkovičovej, zavíta Divadlo „A“ a Divadlo SHANTY, o.z. Prievidza s hrou Alberta Marenčina Príbeh oklamanej ženy.

Foto: z archívu kovačických divadelníkov

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs