Padinská kniha prezentovaná aj v Petrovci

15.apr 2018

Padinská kniha prezentovaná aj v Petrovci

Na nádvorí Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci včera podvečer, hostia z Padiny predstavili zbierku Padinské ľudové zvyky a obyčaje, autorov Jána Kolárika a Zuzany Papovej. Za teplého aprílového počasia pekný umelecký zážitok mali početní návštevníci podujatia.

Hostí z Padiny a obecenstvo privítala riaditeľka Knižnice Štefana Homolu Anna Speváková. Knihu Padinské ľudové zvyky a obyčaje vydal MOMS Padina v roku 2017 . Prezentovaná bola doma v Padine, tiež v Kysáči a teraz aj v Petrovci.

Program ako živá prezentácia zvykov a obyčají

Knihu vyberanými slovami prezentoval autor Ján Kolárik, za prítomnosti predsedu Zhromaždenia obce Kovačica, Zlatka Šimáka, lebo Obec Kovačica medziinými podporila vydanie tejto publikácie. V knihe sú zhrnuté početné zvyky a obyčaje z tohto prostredia, ilustrované starými fotografiami.

Niektoré zvyky a obyčaje na tvári miesta prezentovali krásne vyparádení hostia z Padiny. Ukázali prítomným časť tradičných priadok, mejačiek, časť svadobných obyčají, časť krstín a podobne. Pritom, každá časť programu v podaní krojovaných aktérov programu bola zaopatrená starodávnymi piesňami, ktoré s tým zvykom alebo a obyčajou súviseli a dotvárali ho návštevníkom.
Záverom páčivého programu prezentácie autor Ján Kolárik početným hosťom daroval predstavenú publikáciu.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs