Ocenenia pre divadelníkov z Kysáča a Kovačice

13.apr 2017

Ocenenia pre divadelníkov z Kysáča a Kovačice

Divadelní ochotníci z Kysáča a Kovačice získali ocenenia na 20. ročníku festivalu Aničky Jurkovičovej na Slovensku.

Festival prebiehal v dňoch 8. – 12. apríla v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom. Je to celoslovenská prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov s inscenáciami mapujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti a v divadelnom umení.

Tento rok sa na divadelných doskách v Novom Meste nad Váhom počas 5 dní predstavilo 7 súborov zo Slovenska, Českej republiky a Srbska. Z našej krajiny účinkovali Ochotnícke divadlo KC Kysáč s hrou Vladimíra Hurbana Vladimírova – Zámka škripíKolektív kreatívnych amatérov KOKRAM Kovačica s hrou Dragana Karlečíka – Tma.

Ceny pre oba súbory

Z kysáčskeho predstavenia

Včera oficiálne ukončili jubilejný 20. ročník festivalu Aničky Jurkovičovej, vyhlásili výsledky a udelili ocenenia jednotlivým ochotníckym divadelným súborom. Cenu za najlepší ženský herecký výkon získala Monika Fermerová z Divadla DOMINUS Močenok, Slovenská republika. Laureátom festivalu je Divadlo DOMINUS Močenok za inscenáciu hry od Karela Jaromíra Erbena – Svadobné košele.

Ako informujú Ján Privizer z Kysáča a Ján Puškár z Kovačice, našim ochotníkom sa tiež dostali ocenenia. Cenu za réžiu kysáčskeho divadla Zámka škripí získala Svetlana Gašková. Za herecké výkony, najlepšiu mužskú respektíve nádejnú mužskú postavu získali Ivan Privizer a Alexander Kolár z Kysáča.

Oba divadelné kolektívy, kysáčsky a kovačický, získali Ocenenie za šírenie slovenskej kultúry v zahraničí. Kolektív KOKRAM získal i  Špeciálnu cenu poroty za inovatívne stvárnenie inscenácie TMA. Ináč obidva divadelné súbory spoločne cestovali na Slovensko za podpory Kultúrneho centra Kysáč.

Tohtoročná medzinárodná divadelná prehliadka s tematikou ženy sa niesla v znamení 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, manžela prvej slovenskej herečky Aničky Jurkovičovej.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs