Epidémie nákazlivých chorôb a očkovanie cez binokulár

22.jan 2015

Epidémie nákazlivých chorôb a očkovanie cez binokulár

Foto: www.rh.gatech.edu

Foto: www.rh.gatech.edu

V uplynulom období v dôsledku zvýšeného počtu registrovaných prípadov nakazených osôb osýpkami v našej krajine sa v médiách špekuluje, či k rozšíreniu tejto nákazy prispelo rozhodnutie mnohých rodičov, aby neočkovali svoje deti. Niektorí odborníci sa prikláňajú k tvrdeniam, že tzv. očkovacia imunizácia má pozitívne efekty, kým iní také stanovisko popierajú.

O pozitívnom stanovisku vo veci očkovania detí (predovšetkým vakcínou MMR) Dr. Svetlana Ilićová z Ústavu pre verejné zdravie Vojvodiny hovorí, že následky aktuálnej chybnej kampane a rozhodnutí niektorých rodičov, aby vlastné deti neočkovali, by sa eventuálne mohli očakávať v nadchádzajúcom období.

Dr. Tatiana Vujačićová (foto: archív T. V.)

Dr. Tatiana Vujačićová (foto: archív T. V.)

Dr. Tatiana Vujačićová, detská lekárka Domu zdravia v Báčskom Petrovci sa tiež prikláňa k stanovisku, ktorým sa tvrdí, že očkovanie je dobrým spoločníkom v boji proti chorobám, akými sú osýpky, rubeola a i.

– Treba si uvedomiť, že očkovanie ročne zachráni tri milióny detských životov, – podčiarkuje doktorka Vujačićová, – kým dva milióny detí ročne umrie na následky chorôb, ktoré vakcíny mohli znemožniť. Preto vždy rodičom hovorím, aby sa informovali zo zdrojov vedeckej spoločnosti. Informujte sa o tom, ako funguje imúnny systém, o dejinách nákazlivých chorôb. Zistite, ako sa vakcíny vyrábajú a ako fungujú, lebo práve tie sú jedným z najväčších výdobytkov v oblasti verejného zdravia a práve očkovanie je jedným z najdôležiteších spôsobov, ako ochrániť vlastné dieťa.

– Podľa môjho názoru, niektorí rodičia, ktorí neočkujú svoje deti, majú mylné stanovisko, keď tvrdia, že aj napriek tomu, že iné deti dostali vakcínu, niet potreby, aby sa ich deti očkovali, – hovorí pre online vydanie Hlas ľudu doktorka Vujačićová. – Veď je známe, že vakcíny nie sú 100-percentne účinné, takže aj očkované dieťa sa môže nakaziť, ak je vystavené chorobe.

Naša spolubesedníčka dodáva, že netreba zabúdať na kolektívnu imunitu.

– Ochrana ľudí, ktorí nemôžu byť očkovaní v dôsledku oslabenej imunite alebo alergiie na niektorú zložku vakcíny, čo je veľmi zriedkavé, závisí práve od koletívnej imunity, ktorá sa získava prostredníctvom očkovania. Rodičia, ktorí neočkujú deti proti nákazlivým chorobám nielenže ohrozujú svoje deti, ale aj cudzie…

Skúsenosť rodiča očkovaného dieťaťa

Anna Jašková s dcérkou (foto: archív A.J.)

Anna Jašková s dcérkou (foto: archív A.J.)

Volám sa Anna Jašková a som matkou jednej dcérky. Aj napriek tomu, že chcem o sebe myslieť ako o tolerantnej osobe, vo veci očkovať alebo neočkovať deti, často-krát nemám porozumenia pre rodičov, ktorí svoje deti neočkujú. Každý máme právo voľby, a každíý rodič má právo rozhodovať o tom, čo je pre jeho dieťa najlepšie. Chyby sa predsa robia z najlepších úmyslov. Nesmieme však zabudnúť, že je očkovanie v našom štáte je povinné.  Je to jedno z málo rozhodnutí nášho zdravotného systému, ktoré má moju plnú podporu. Som matkou, ktorá tiež pre svoje dieťa chce iba to najlepšie a práve z tohto dôvodu pred každým očkovaním som sa usilovala, či v rozhovore s pediatričkou, či vlastným výskumom informovať o tom, akou vakcínou dám dieťa zaočkovať. Vakcína, o ktorej sa najviac polemizuje je, zdá sa, práve vakcína MMR. Dcéra prvú dávku prijala a nemala žiadne reakcie, ikeď ide o predčasne narodené bábätko so slabšie vyvinutým imunitným systémom od jej vrstovníkov. Pred niekoľkými dňami som sa v škôlke dozvedela, že niekoľko detí je nakazených osýpkami, aby sme boli „pripravení“. To, čo ma najviac naštvalo, je skutočnosť, že práve vakcínou MMR, ktorou sa deti očkujú vo veku 9 až 13 mesiacov v prvej dávke a 3 až 5 rokov v druhej a ktorá by tieto epidémie mala zastaviť, čoraz viac rodičov odmieta deti zaočkovať. Ja mám byť teda „pripravená“? Opytujem sa teda rodičov, ktorí svojím rozhodnutím ohrozujú svoje, MOJE a kolektívne zdravie detí na čo sa mám pripraviť? Kde sú väčšie riziká? Stačí sa trochu prehŕňať medicínskymi štúdiami a zvážiť či diskreditovaná štúdia Dr. Andrewa Wakefielda predstavuje väčšie riziko než conjuctivitis, pneumónia, meningitída a encefalitis, ako bežné komplikácie u nakazených osýpkami?

 BOJ PROTI OČKOVANIU DETÍ JE AJ V SRBSKU AKTUÁLNY…

.. avšak, čoraz častejšie a hlasnejšie počuť hlas odborníkov, ktorí vystupujú proti takému druhu imunizácie. Doktorka Slađana Velkovová  je jednou z tých odborníkov, ktorý verejne vystupujú proti očkovaniu.

Dr. Slađana Velkov (foto: archív S.V.)

Dr. Slađana Velkov (foto: archív S.V.)

– Napriek propagande, vakcíny nevykorenili infekčné ochorenia. Vakcíny boli implementované až po tom, čo 95 % chorôb bolo vykorenených lepšími sanitárnymi a sociálnymi životnými podmienkami, čistou vodou, vynálezom chladničky. Takmer všetky nákazy v dejinách vznikli po masovom očkovaní a spravidla sa javia medzi očkovanou populáciou, čo dosvedčujú mnohé dôkazy a štatistiky, – vynáša argumenty proti očkovaniu detí Dr. Velkovová. – Je čoraz viacej vedeckých štúdií, ktoré poukazujú na zrejmú spätosť vakcín so súčasnými chronickými chorobami, ale aj s epidémiami nákazlivých chorôb. Je čoraz viacej súdnych prípadov, v ktorých sa dokázalo, že vakcíny vyvolali smrť alebo ochorenie, je čoraz viacej rodičov, ktorým je úplne jasné, že ich dieťa, ktoré pred očkovaním kráčalo, behalo, smialo sa, po očkovaní prestalo kráčať, rozprávať, ochorelo na epilepsiu alebo leukémiu.

Podľa údajov tejto odborníčky, počet autistických detí sa drasticky zvyšuje z roka na rok, – a to z 1:10000 (1980) na 1 : 50 (2013), čo predstavuje úplnú katastrofu. Doktorka Velkovová pripomína aj to, že prirodzená imunita a očkovanie sú dve rozdielne veci:

– Prirodzená imunita vzniká, keď sa mikróby do organizmu dostávajú prirodzeným spôsobom a keď sa aktivuje aj imunitný systém v sliznici digestívneho a respiratorného traktu, kde sa cudzie látky rozpoznávajú a buďto eliminujú, alebo absorbujú, k čomu však neprichádza pri očkovaní.

Skúsenosť rodiča neočkovaných detí

Radmila Poznanovićová Dominquez s mladším synom (foto: archív R. P. D.)

Radmila Poznanovićová Dominquez s mladším synom (foto: archív R. P. D.)

Volám sa Radmila Poznanovićová-Dominguez a som matkou dvoch chlapcov. Starší je čiastočne očkovaný do 6. mesiaca, kým mladší, ktorý sa narodil doma, nie je. Žijem v Španielsku, kde očkovanie nie je povinné, ale ho iba odporúčajú. Väčšina našich priateľov svoje deti tiež neočkuje. Keď môj starší syn po očkovaní v 6. mesiaci vážne ochorel, začala som skúmať vakcíny, čo aj dodnes robím.

V dohovore s mojím gynekológom, ktorý je zároveň náš rodinný homeopat a ktorý má tri neočkované deti, prestala som očkovať syna, a to je, ako sa ukázalo, jedno z najsmelších a najmúdrejších rozhodnutí, ktoré som v živote urobila. Mladší syn, ktorý nie je očkovaný, nikdy nebol u lekára, nemá otvorený zdravotný kartón a nikdy nebol vážnejšie chorý. Vo vlastnom dome teda mám príklad, že neočkované deti sú zdravšie než očkované. 

Keď ide o údajnú epidémiu osýpok v Srbsku, presvedčená som, že je inscenovaná, keďže sa rodičia pomaly  “prebúdzajú” a masovo odmietajú očkovať deti vakcínou MMR, ktorá údajne má ochrániť pred obyčajnými detskými chorobami, ale sa ukázalo, že môže spôsobť aj trvalé poruchy u dieťaťa a vážne poškodiť jeho zdravie.

V SRBSKU JE OČKOVANIE POVINNÉ

Náš štát Zákonom o ochrane obyvateľov od nákazlivých chorôb predpisuje, že očkovanie detí je povinne, kým vo väčšine európskych krajín toto nie je prípad. Ako hovorí doktorka Velkovová, v Srbsku sa “vyhráža” trestami, ale aj tým, že sa deti nebudú môcť zapísať do školy, dokonca odnímaním detí.

– V Srbsku vlani v lete (6. augusta 2014)  pred Ústavným súdom podali iniciatívu k posúdeniu ústavnosti článku 25, odseku 2 tohto zákona, ktorý sa vzťahuje na povinné očkovanie. Keďže Ústava Srbska hovorí o tom, že fyzická a psychická integrita je nedoknuteľná, ako aj to, že nik nemá právo konať experimenty na ľuďoch, a vakcíny sú jedným druhom medicínskeho experimentu, očakáva sa, že Ústavný súd dorieši túto otázku v súlade s najvyšším štátnym aktom, – pripomína doktorka Velkovová.

POKUS O ZÁVER 

Naša verejnosť, predovšetkým rodičia sú neraz zmýlení a nerozhodní, keď ide o najdôležitejšiu vec na svete a to je zdravie detí a prípadné očkovanie. Preto sa treba informovať z viacerých zdrojov a zvážiť pozitívne a negatívne stránky svojho potenciálneho rozhodnutia, a potom – vyniesť rozhodnutie. Jedno je isté: aj pri rozhodovaní za alebo proti očkovaniu sa každý rodič snaží byť najlepším rodičom na svete.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs