S úspešnou realizáciou a novými plánmi

24.jan 2015

S úspešnou realizáciou a novými plánmi

Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci minuloročný plán zrealizovalo nadštandardne – skonštatoval to riaditeľ SVC Vladimír Valentík na zasadnutí Vydavateľskej rady SVC v stredu 14. januára.

V roku za nami, ktorý jednoznačne bol v znamení detskej literatúry a edície Korene, vydavateľstvo medzi svoje tituly zaradilo 23 nových titulov. Do zoznamu detských kníh pridali až päť nových titulov. V edícii Včielka vyšli knihy Anny Kukučkovej Na písmenko, na písmenko, Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej Jednozubý úsmev, Pavla Mučajiho Chlapec, štetec, koberec, Márie Vrškovej Štvorlístok a v edícii Máj vydali knihu Detektívna agentúra – Čo vy stratíte, to my nájdeme! autora Andreja Čipkára.

Vydali nielen knihy, ale aj DVD médium

Vydali nielen knihy, ale aj DVD médium

Rovnaký počet titulov vyšiel aj v edícii Korene. Dejepis Slovákov autora Jána Čajaka, Kritické postoje Samuela Čemana, Hlas krvi Blanky Fábryovej, Jazykovedné práce autora Vladimíra Hurbana Vladimírova a posledná štvrtá časť Tragédia Tatry Jozefa Podhradského.

V rámci edície Živý prúd, ktorá publikuje súčasnú pôvodnú tvorbu slovenských vojvodinských Slovákov, vyšli tri knihy. K sedemdesiatke profesora Michala Harpáňa vyšla kniha Skripta manet, ktorú zostavil Michal Babiak, k sedemdesiatke spisovateľa Víťazoslava Hronca vyšla kniha Pod klenbou básnickej tradície, zostavil ju Adam Svetlík, a výber z básní Daniela Pixiadesa pod názvom Zbrázdené nebo.

V edícii Akordeón vyšla jedna kniha – druhé vydanie zbierky skladieb PaedDr. Juraja Súdiho Môj život je tisíc piesní, pokým mimo edícií vyšlo až osem vydaní. Slovenské vydavateľské centrum v minulom roku po prvýkrát vydalo aj elektronickú knihu. Ide o DVD médium Transformácia kultúry Slovákov v Soľanoch, ktorého autorom je PhDr. Roman Zima, PhD. Vydali aj monografie jednotlivých osád, a to Kysáč 1773 – 2013 a Slováci v Bielom Blate (1883 – 2013), Pamätnicu Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Petrovci (2004 – 2014) a najnovšou knihou, ktorá vyšla začiatkom tohto mesiaca, je Sny a hviezdy profesora Michala Filipa, ktorú zostavil Martin Prebudila.

Keď ide o tohtoročné plány, na zozname majú pätnásť knižných titulov a už obvyklé vydania – časopisy Zornička, Nový život a Rovina. Edícia Živý prúd by mala byť bohatšia o šesť titulov autorov Viery Benkovej, Jána Labátha, Adama Svetlíka, Ladislava Čániho, Zuzany Čížikovej, V. Benkovej a Etely Farkašovej. Do edície Vedecké zošity je zaplánovaná kniha O slovensko-srbskom bilingvizme vo Vojvodine Márie Myjavcovej, v rámci doktorských dizertácií Slováci v kráľovstve SCHS (1918 – 1919) autorky Gabriely Gubovej, v rámci edície Bratislava by mal vyjsť preklad básní Jaroslava Rezníka Žičlivosť / Naklonjenost, iba jedna kniha pre deti Lekvárový chlebík autorky Anny Malkovej, jedna kniha v edícii Korene Poézia vojvodinských Slovákov (od 18. do 20. storočia) autora Víťazoslava Hronca a taktiež jedna kniha v edícii Zlatá lipa Óda na počesť… Michalovi Járošimu… autora Juraja Rohoňa. Mimo edície by mali vyjsť knihy Jarmily Gerbocovej, Jaroslava Miklovica a Národný kalendár na priestupný rok 2016.

Výsledky a plány sú tu, avšak, ako povedal predseda Vydavateľskej rady SVC Dr. Adam Svetlík, v nadchádzajúcom období budú musieť určiť knižného redaktora, keďže v minulom roku týmito prácami boli poverené osoby, ktoré mali na starosti jednotlivé edície.

                                                                                                            Jasmina Pániková           

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs