Prezentácia študijného programu stredných škôl zo Slovenska

24.jan 2015

Prezentácia študijného programu stredných škôl zo Slovenska

Foto: www.sosthe.edu.sk

Foto: www.sosthe.edu.sk

Cyklus prezentácií študijného programu Strednej odbornej školy tehnickej Tlmače (okres Levice, Nitriansky kraj)  a Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie z Brezna (Banskobystrický kraj) sa uskutoční v stredu, 28.01.2015 o 9.20h v ZŠ  Janka Čajaka v Báčskom Petrovci a 12.00h v ZŠ J. M. Dragutina v Hložanoch, kým vo štvrtok, 29.01.2015, o 8.15h bude v ZŠ J. A. Komenského v Kulpíne a potom o 12.00h v ZŠ Mladých pokolení v Kovačici.

Prítomným sa prihovorí riaditeľka Strednej odbornej školy tehnickej v Tlmačoch, Ing. Jana Mrázová a Bc. Ján Salaj, majster odbornej výchovy a vedúci zváračskej školy.  Súkromnú pedagogickú a sociálnu akadémiu z Brezna predstaví zástupca zriaďovateľa školy Ing. Marek Nikel a zástupkyňa riaditeľky školy, PhDr. Blažena Sanitrová.  O skúsenostiach so štúdijnym programom a praxou na obidvoch školách porozprávajú aj študenti a študentky uvedených škôl.

Stredná odborná škola tehnická sa zaoberá výchovou kvalifikovaných odborníkov v oblasti strojárstva, elektrotechniky a ekonomiky. Škola ponúka rôzne odbory, akými sú mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, pracovník marketingu, strojný mechanik, obrábač kovov ako i nadstavbové štúdium a to výroba v strojárstve, montáž, opravy prístrojov, strojov a zariadení.

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia ponúka štvorročné štúdium, ktoré je orientované na sociálnu činnost a opatrovateľstvo, taktiež poskytuje poznatky z oblasti zdravovedy, psychológie a pedagogiky. Odbor je obsahovo orientovaný na požiadavky nemecky hovoriacich krajín a žiaci s dobrými jazykovými schopnosťami , ktorí budú mať záujem, môžu po ročnej praxi v odbore požiadať o uznanie vzdelania v Nemecku. Študijné odbory v rámci školy sú učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko opatrovateľská činnosť a sociálno výchovný pracovník.

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs