Chceli by mať vlastné miestnosti

23.jan 2015

Chceli by mať vlastné miestnosti

Milan Popovicki      Na miesto predsedu združenia poľnohospodárov v Kulpíne sedliaci na jar roku 2013 zvolili Milana Popovického. V zimnom období sa poľnohospodári stretávajú na edukačných prednáškach, o ktorých nám okrem iného porozprával predseda Klubu poľnohospodárov Milan Popovicki.

Akú náplň majú prednášky pre poľnohospodárov?

– S prednáškami pre poľnohospodárov sme začali v decembri, hneď po vianočných sviatkoch. Zameriavame sa hlavne na predstavovanie osivového materiálu, ochranných prostriedkov a poľnohospodárskej mechanizácie. Záujem poľnohospodárov je pozoruhodný, takže na prednáškach býva takých päťdesiat ľudí. Edukačné prednášky spoločne organizujú Klub poľnohospodárov a podniky Agromima a Agrozima z Kulpína. Prednášky sú osožné, lebo tu sa poľnohospodári môžu vždy niečo nové naučiť a tieto poznatky uplatniť v praxi. Ukázalo sa, že poľnohospodári, ktorých to naozaj zaujíma a uplatnia to na svojich plochách, majú aj lepšie výnosy.

Keď ide o súvahu minuloročnej činnosti Klubu poľnohospodárov, čo treba povedať?

– Po uskutočnení komasácie v kulpínskom chotári zostali nerovné cesty plné výmoľov. V jarnej akcii rovnania ciest poľnohospodári navážali zem, kde bolo potrebné, a urovnali všetky cesty v chotári. Minulý rok bol daždivý, takže sme neraz mali problém s niektorými zeleninármi, ktorí po spŕškach šli na traktoroch s prívesmi do poľa a narobili výtlky na poľných cestách. Práve preto sme požiadali poľnú službu, aby tých poľnohospodárov aspoň upozornila. Keďže nechceli cesty potom ponaprávať, urobili sme to my.

Zmienite sa aj o komasácii v Kulpíne?

– Komasácia v Kulpíne je vykonaná, ale všetky práce neboli ešte dokončené. Hoci nám poľnohospodárom hovoria, že komasácia je ukončená, predsa to nie je tak. Zostali nedokončené práce týkajúce sa poľných ciest, priekopy v chotári neboli vykopané, priechody taktiež neboli urobené. Teraz je pozornosť upriamená na komasáciu v Petrovci a na nás v Kulpíne sa už zabudlo. S postupom komasácie v Kulpíne máme určitý počet nespokojných poľnohospodárov, ale to nie je také výrazné ako v Petrovci, ten počet je u nás jednociferný.

Pri niektorých akciách ste spolupracovali s MS Kulpín?

– Najprv sme spolupracovali pri výstavbe autobusových zastávok, keď sme odvážali stavebný odpad. Keď sa na jar upravoval park v centre ako aj samotný stred osady, tiež sme sa aktívne zúčastnili v týchto prácach. Podjeseň klub účinkoval v navážaní piesku na východe z Kulpína smerom do Petrovca, kde sa pripravoval terén na výstavbu betónového chodníka. Keď v základnej škole usporiadali jesennú akciu úpravy okolia školy, tiež sme ochotne prispeli a vlečkami sme vyviezli odpad.

Ktorým aktivitám sa klub venuje v zimnom období?

– Pred Novým rokom združenie sa zapojilo do čistenia zasnežených vedľajších ciest. V jeseň sa Klub poľnohospodárov prihlásil na tender obecnej Direkcie, a tak sme získali povolenie odhrňovať sneh z ciest v osade. Hlavné cesty čistil VKP Progres a naše združenie malo na starosti vedľajšie ulice v Kulpíne. Okrem toho pokračujeme so vzdelávaním poľnohospodárov v zimnom období. Vo februári nám príde prednášať prof. Marinković z Poľnohospodárskej fakulty v Novom Sade. Očakávame, že poľnohospodárom podrobne vysvetlí agrotechniku, preverovanie kvality pôdy, význam a účinnosť hnojenia.

Priestory na činnosť klubu máte zabezpečené?

– Nateraz ešte nemáme, ale v spolupráci s MS sa o to pokúsime. Chceli by sme dostať priestor v starej mliekarni, ktorý potom upravíme dobrovoľnou prácou. Práve tieto záležitosti chceme riešiť  v tomto roku a k tomu sa venovať aj bežným aktivitám.

Katarína Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs