S novou knihou do šiesteho roku

22.jan 2015

S novou knihou do šiesteho roku

Nedeľný podvečer bol v miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov aj viac než slávnostný. Akoby aj nie, keď presne pred šiestimi rokmi 18. januára bol oficiálne otvorený a odvtedy sa malý tím v čele s riaditeľkou Milinou Sklabinskou snaží o to, aby kultúra nás vojvodinských Slovákov bola nielen viditeľnejšia, ale aj aby sa zachovávala a čoraz viac rozvíjala. Druhou zložkou tohto večierka, ktorá v rovnakej miere prispela k spomenutej slávnostnej atmosfére, bola prezentácia Bibliografie Viery Benkovej, ktorú zostavila Boženka Bažíková.

Autorka bibliografie Boženka Bažíková (sprava) v spoločnosti Karmeny Zorňanovej

Autorka bibliografie Boženka Bažíková (sprava) v spoločnosti Karmeny Zorňanovej

Zhrnúť všetky tituly a práce našej poprednej spisovateľky Viery Benkovej, ktorá je činná už celých 58 rokov, skutočne nebola ľahká práca. Ako samotná autorka povedala, na tejto knihe pracovala štyri roky. „Skúsenosť so zostavovaním bibliografie som získala v roku 2009, keď som ako pracovníčka Knižnice Matice srbskej v Novom Sade spolupracovala na vydaní Bibliografie Ivu Andrića,“ hovorí Boženka Bažíková. „Vtedy bolo mojou úlohou upraviť články podľa medzinárodného štandardu pre súpis bibliografických jednotiek. Údaje pre Bibliografiu Viery Benkovej som čerpala prevažne z Knižnice Matice srbskej, internetu, databáz knižníc v Slovinsku a Chorvátsku a veľa údajov mi poskytla aj samotná pani Benková. Práca nebola ľahká, ale nemôžem vyčleniť niečo, čo bolo najťažšie. Čaro takejto práce je práve v samotnom výskume a v tom, keď neraz prídete po niečo, čo ste vôbec nehľadali,“ uzaviera Bažíková.

Celkový večierok, pre ktorý scenár vypracovala Svetluša Hlaváčová,  bol koncipovaný tak, že sa striedali úryvky z básnickej a prozaickej tvorby V. Benkovej a čítali ich Karmena Zorňanová, Milan Klinko a Miluška Anušiaková-Majerová. Obohatený bol aj spevom opernej speváčky Jaroslavy Benkovej-Vlčekovej, ktorá predniesla skladby slovenského skladateľa, dirigenta a hudobného pedagóga Mikuláša Schneidera-Trnavského a moderným tancom mladučkej Emy Stupavskej.

Niekto má talent pre písanie a Ema Stupavská má určite pre džez balet  

Niekto má talent pre písanie a Ema Stupavská má určite pre džez balet

Múzy, ktoré boli na večierku často spomínané, skutočne dali do vienka autorke Bažíkovej zručnosť zhrnúť také bohaté dielo a spisovateľke Benkovej talent pre písanie, ktoré, ako povedala riaditeľka ÚKVS, Benková vo veľkej miere zužitkovala práve v prospech našej slovenskej vojvodinskej kultúry.

Jednoznačne možno povedať, že v prospech slovenskej vojvodinskej kultúry svoje zručnosti zužitkuje aj ÚKVS, a to už celých šesť rokov. Riaditeľka Sklabinská poznamenala, že sa v uplynulom období spolu s veľkým tímom spolupracovníkov snažili pestovať kultúru pamätania, spomínať si na osobnosti, udalosti a sprístupňovať ich širšej verejnosti. „Ak nepoznáme minulosť, ťažko sa zorientujeme v prítomnosti a veľmi ťažko nám bude plánovať tie budúce programy. Pri výročí hodnotíme, uvažujeme, čo a ako sme urobili, a myslíme si, že takýto prístup a zodpovedná úloha, ktorá nám bola zverená, sa jedine takýmto spôsobom môže zrealizovať. To nie je možné bez spolupráce s našimi inštitúciami, ustanovizňami a za prácu, príspevky a rady sme im vďační,“ uzavrela.

                                                                 Jasmina Pániková

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs