Od zájazdov po víno

26.feb 2013

Z otvorenia jarného súboru veľtrhov

ŠTYRI VEĽTRHY V ROVNAKOM TERMÍNE

Zvyčajne sa vraví: Koniec dobrý, všetko dobré. V prípade súboru štyroch belehradských veľtrhov: cestovného ruchu, hotelovo-pohostinských vybavení, suvenírov a vína, platí aj modifikácia – začiatok dobrý, všetko dobré. Najrozmanitejšie a najlákavejšie veľtrhové podujatia u nás zhromaždili medzi 21. a 24. februárom viac ako tisíc vystavovateľov z takmer päťdesiatich štátov, desiatky tisíc návštevníkov, stovky podnikateľských partnerov a účastníkov tematických a iných prezentácií.

Znie trochu divné, ale aj v podmienkach krízy, svetovej a našej, turizmus je odvetvím, ktoré sústavne napreduje a rastie. A stále láka a zamestnáva nové tváre. Možno preto, že je jeho mierou a hybnou silou ľudská zvedavosť, chuť cestovať a objavovať nové, zažiť zmenu. Akoby sa každý, alebo aspoň väčšina bežných smrteľníkov, riadila nutkaním a nutnosťou dostať sa na neprebádané, z mnohých ciest, ktoré sú pred nimi.

Nuž nečudo, že pred stovkami cestovných kancelárií vládla skutočná tlačenica a ozajstný zhon, najmä tých, ktoré umožňovali letovanie na splátky. Na jednom mieste – celý svet. Bohatá turistická ponuka a atraktívne destinácie už dávnejšie nie sú len výsadou a vymoženosťou vyspelých turistických krajín.

Aj Srbsko sa snaží priblížiť sa im a má aj čím. Veď je toto jubilejný rok, v ktorom si pripomíname 1 700 rokov Milánskeho ediktu. A je tu aj naša Vinča a Lepenski vir, Viminacium a Sirmium, Kalemegdan a Petrovaradínska pevnosť… Vcelku, celý rad objektov a jedinečných prejavov kultúrneho dedičstva. Všetky tieto kultúrne pamätihodnosti sú zložkou našej národnej, bohatej kultúry, – vyzdvihol pri otvorení 35. Medzinárodného veľtrhu turizmu, najväčšieho v juhovýchodnej Európe, minister kultúry a informovania Bratislav Petković. Kultúru ako svoju promočnú tému si zvolilo i Nemecko, tohtoročný partnerský štát veľtrhu.

Štátny tajomník pre turizmus Goran Petković vyzdvihol, že je veľtrh príležitosťou zaslať odkaz, že je Srbsko krajinou spolupráce, aktívnou aj v medzinárodných organizáciách. A že je taktiež ideálnym dejiskom na stretnutia podnikateľov so všetkými činiteľmi, čosi znamenajúcimi v turistickom a hotelovom podnikaní v týchto končinách sveta.

O cestovnom ruchu dnes, jeho význame a perspektívach, sa na slávnostnom otvorení zmienil predseda Európskej asociácie turistických kancelárií Boris Žgompa. Len pár pozoruhodných údajov: turizmus je natoľko dôležitým odvetvím v krajinách Európskej únie, že tvorí od päť do dvadsaťpäť percent ich hrubého národného dôchodku. Hodnota jeho ročného obratu je viac ako 350 miliárd eur.

Má teda mnohé formy a mnohé možnosti. A je dobre, že si to čoraz viac uvedomujeme aj my. A aj konáme v duchu toho.

                                                                                                 O. Filip


 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs