Výročné a volebné zhromaždenie petrovského MOMS

26.feb 2013

V stredu 6. marca o 18. hodine v Dome MSS Ľudovíta Mišíka sa uskutoční výročné a volebné zhromaždenie petrovského MOMS. Všetci matičiari sú vítaní.

J. Č-p

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs