Slovenčina v Maďarsku – Vydarený súbor štúdií

26.feb 2013

Nová kniha Alžbety Uhrinovej Súčasná slovenská jazyková situácia v Maďarsku, ktorá vyšla vo Vydavateľstve Ivana Krasku v Nadlaku, je dôležitým prameňom pre poznanie Slovákov v Maďarsku. Slovenčina je v rodinách príslušníkov slovenskej menšiny v Maďarsku na ústupe, rozvíja sa však vo verejnej sfére.

Čítajte celý článok: oslovma.hu

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs