Historický kalendár – 27. februára

26.feb 2013

1769 – v Rimavskej Bani sa narodil básnik, dramatik Juraj Palkovič. Profesor na Katedre reči a literatúry československej na evanj. lýceu v Bratislave, predseda Společnosti česko-slovanskej, poslanec uhorského snemu. Vydával časopisy Týdenník a Tatranka, osvetové kalendáre. Autor básnickej zbierky Muza ze slovenských hor, básne Óda na horu Sinec, slovníkov a mnohých úvah. Jeho divadelná fraška Dva buchy a tri šuchy vytvorila predpoklady pre vznik slovenskej veselohry. Zomrel 13. júna 1850 v Bratislave.

1812 – v Hornej Lehote sa narodil básnik Samo Chalupka, ktorý patril k najvýznamnejším predstaviteľom romantizmu. Počas štúdií v Bratislave spoluzakladal Společnost česko-slovanskú, po ukončení štúdií vo Viedni bol farárom v Chyžnom a od roku 1840 až do smrti v Hornej Lehote. Prijal Štúrovu kodifikáciu spisovnej slovenčiny. Autor básní: Sen, Zrada, Likavský väzeň, Kráľohoľská, Junák, Boj pri Jelšave, Turčín Poničan, Kozák, Branko, Starý väzeň a i. Báseň Mor ho! predstavuje odhodlanie dosiahnuť národnú slobodu. Zomrel 19. mája 1883 v Hornej Lehote.

1875 – narodil sa ruský lekár, oftalmológ Vladimír Petrovič Filatov. V roku 1924 transplantoval rohovku. Bol profesorom univerzity v Odese. Zomrel 30. októbra 1956.

1902 – v Ružomberku sa narodil výtvarník Ľudovít Fulla. Študoval na Súkromnej škole Gustáva Mallého v Bratislave a na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe. Po návrate na Slovensko učil a popri maľbe, grafike a ilustrácii sa venoval tiež navrhovaniu drevených hračiek a scénografii. V 50. rokoch sa usadil v Žiline a od roku 1962 žil v Ružomberku, kde bola v roku 1969 otvorená jeho galéria. Patril k významným predstaviteľom zakladateľskej generácie moderného výtvarného umenia na Slovensku, v manifeste Súkromné listy vyslovil teoretický program slovenskej moderny. Nositeľ mnohých domácich i zahraničných ocenení, držiteľ čestného diplomu H. Ch. Andersena. V roku 1977 bola ustanovená Cena Ľudovíta Fullu za ilustrácie kníh pre deti. Autor pamätí Okamihy a vyznania. Zomrel 21. apríla 1980 v Bratislave.

1902 – v Salinas, Kalifornia, sa narodil americký prozaik John Steinbeck. V románoch a novelách zobrazoval osudy prostých ľudí: Nebeské pastviny, Neznámemu bohu, Rovina Tortilla, Na plechárni, Bitka, Túlavý autobus, Ovocie hnevu, Na východ od raja. Novela: O myšiach a ľuďoch. Mnohé z jeho diel boli sfilmované. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1962). Zomrel 20. decembra 1968 v New Yorku.

1916 – narodil sa slovenský pediater Andrej Getlík, zakladateľ klinickej imunológie a alergológie na Slovensku. Zaoberal sa problematikou vrodených vývojových vád, hlavne fenylketonúriou, cystickou fibrózou a hypotyreózou. Zomrel 19. októbra 1990.

1925 – v Cíferi sa narodil literárny historik a teoretik Oskár Čepan. Pracoval v Literárno-vednom ústave SAV. Diela: Rozklad romantizmu, Kontúry naturizmu, Stimuly realizmu a i. Zomrel 3. septembra 1992 v Bratislave.

1933 – bol založený požiar budovy Reichstagu, ríšskeho snemu v Berlíne. Situáciu zneužili nacisti a za jeho založenie odsúdili a popravili holandského komunistu Marinusa van der Lubbeho. Požiar znamenal nástup Hitlera a koniec weimarskej republiky.

1936 – v Leningrade zomrel ruský fyziológ Ivan Petrovič Pavlov. Objavil podmienené a nepodmienené reflexy, študoval funkcie vyššej nervovej činnosti a úlohu centrálnej nervovej sústavy. Autor hypotézy o ”prvej a druhej signálnej nervovej sústave”. Nositeľ Nobelovej ceny za práce v odbore fyziológie trávenia (1904). Narodil sa 14. septembra 1849 v Riazani.

1973 – na Majstrovstvách sveta v krasokorčuľovaní v Bratislave obhájil Ondrej Nepela titul majstra sveta.

2006 – zomrel maliar a ilustrátor Ferdinand Hložník. Po štúdiách na SVŠT v Bratislave pôsobil ako profesor kreslenia a venoval sa ilustrácii. Výtvarným prejavom je blízky tvorbe svojho brata Vincenta Hložníka. Člen Skupiny výtvarníkov 29. augusta (1958). Narodil sa 18. novembra 1921.

 SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs